Lysfest og høring om børn i Københavns Domkirke

Lysgudstjenesten i Københavns Domkirke vil have særligt fokus på børn. Over halvdelen af verdens flygtninge er under 18 år.

Den 10. december holdes lysgudstjeneste i Københavns Domkirke. Før gudstjenesten vil der være en høring om børns vilkår, hvor flere politikere, repræsentanter for bl.a. Røde Kors og to børn fra udsendelsescentrene medvirker.

Høringen om børns vilkår i udsendelsescentrene foregår i Domkirken kl. 15.00-16.30. Der vil være korte indslag med et par børn fra udsendelsescentre, og forholdene i centrene belyses med oplæg af Anne la Cour Vågen, chef for Asylafdelingen i Dansk Røde Kors, og asylchef Eva Singer fra Dansk Flygtningehjælp. Herefter vil der være en paneldebat, hvor blandt andre kirke- og kulturminister Mette Bock (LA), og SF’s udlændinge- og integrationsordfører, Holger K. Nielsen medvirker.

Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, prædiker kl 17. Gudstjenesten indledes med en procession, hvor asylansøgere, flygtninge og præster bærer lys ind i kirken. Tidligere overrabbiner Bent Melchior holder et indlæg med fokus på temaet for lysgudstjenesten.

Desuden medvirker den kinesiske klassiske violinist Jinyu Ling.

Gudstjenestens bibeltekst bliver oplæst på arabisk, engelsk, farsi, kurdisk, fransk, tigrinya og andre sprog, mens indgangs- og udgangsbønnen bliver læst af en flygtning fra Eritrea.

Under kirkebønnen vil indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen bede for de mange millioner mennesker i verden, som har måttet flygte fra deres hjem. Efter gudstjenesten serverer Domkirken sammen med herboende flygtninge kaffe/te og kage.