Forfølger Europas udlændingestyrelser kristne?

Af Iben Thranholm Cand. teol. og journalist. Samfundsdebattør.
Iben Thranholm, Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

En iransk mand, der er konverteret til kristendommen, fordi han tror på, at den er en fredelig religion i modsætning til islam, fik for nylig afslag på sin asylansøgning i Storbritannien.

I et brev fra den britiske udlændingestyrelse begrundes afslaget med en række passager med voldeligt billedsprog fra Bibelen. Mattæusevangeliet, Johannes Åbenbaring og Femte Mosebog bruges til at argumentere for, at sagsøgerens udsagn om kristendommen er falsk.

”Disse eksempler er uforenelige med dit påstand om, at du konverterede til kristendommen efter at have opdaget, at det er en ”fredelig religion“ i modsætning til islam, som indeholder vold og vrede,” står der i brevet. Udlændingestyrelsen har dog meldt ud, at brevet var ”ikke i overensstemmelse med vores politiske tilgang til udsagn, der er baseret på religiøs forfølgelse” og at man vil genoverveje ansøgningen.

Alligevel har begrundelsen for afslaget vakt bestyrtelse i mange kristne kredse. Ærkebiskop Angaelos, den koptiske ortodokse ærkebiskop i London, har sagt, at hændelsen volder ham ”stor bekymring” og udtaler i en erklæring: ”det skal nu afgøres, om der er tale om en misforståelse eller et proaktivt forsøg på at påvirke ansøgningen fra ​​en person, hvis liv helt bogstaveligt er i fare. Det skal også undersøges, om der kunne være tale om religiøs diskrimination, da partiskhed ikke hører hjemme indenfor en regeringssammenhæng, hvor man i øvrigt søger at fremme ligestilling”.

Forholdene for kristne asylansøgerne er ikke meget bedre i vort naboland Sverige.
En undersøgelse af asylansøgningerne, som 619 afghanske konvertitter til kristendommen indsendte mellem 2015-2018 viste alvorlige mangler i den svenske migrationsstyrelsens proces.

68% af alle konvertitter blev nægtet asyl med den begrundelse, at deres konversioner ikke blev betragtet som ”ægte”, på trods af, at de alle var døbt og medlemmer af 76 kirker på 64 steder i hele Sverige. Rapporten bemærkede, at migrationsstyrelsen ønsker vidensbaserede svar på spørgsmål og intellektuel formåen snarere end tegn på tro, religiøs praksis og involvering i kirkelivet.

Med andre ord, det er ikke nok bare at tro og at praktisere sin tro i al ydmyghed, man skal også være teologisk ekspert for at slippe igennem nåleøjet. Kristenforfølgelser har mange ansigter i vor tid.