Fængselsvenner vil starte netværk

Indsatte i fængsler og arresthuse har brug for en pause fra deres hverdag og for et frirum, hvor de kan mødes med en ven udenfor murene, skriver initiativtagerne til Kristne Fængselsvenner (KFV).

- Vores plan er at danne et landsdækkende netværk af kristne, så vi sammen kan nå ind i fængsler med Jesu Kristi kærlighed, skriver initiativtagerne til Kristne FængselsVenner (KFV). Med henvisning til Jesus’ ord i Matthæus-evangeliet kapitel 25 vers 36b: ”Jeg var i fængsel, og I besøgte mig”, fortæller Karsten og Helle Poulsen om deres visioner for arbejdet. Ægteparret udgør pt. to af de tre ledere i KFV, som er et privat initiativ. Men det nye netværk har 100% opbakning fra Odense Bykirke, som er initiativtagernes kirkelige ståsted. KFV har allerede et par kontakter til indsatte i Nyborg og i Storstrøm. De har også kontakt til det resocialiserende arbejde i Fangekoret, hvor korleder Louise Adrian gennem 22 år har hjulpet indsatte på

Få adgang til alle artikler
Du har læst 3 gratis artikler de sidste 30 dage. Vi håber, du fandt det interessant.
For kun 28 kr. pr. måned støtter du, at vi fortsat kan lave anderledes nyheder med en kristen vinkel hver uge.
Hvis du er abonnent på papirudgaven, kan du finde log ind detaljer på side 2.