Nyt projekt skal starte flere og bedre børnehaver

Kristne Friskoler oplever netop nu øget efterspørgsel på private daginstitutioner.

Med støtte fra Borgfonden vil Foreningen af Kristne Friskoler nu dels starte nye dels opkvalificere andre kristne børneinstitutioner.

Borgfonden og Foreningen af Kristne Friskoler (FKF) er gået sammen om projekt ”Flere og bedre børnehaver”.

Foreningen af Kristne Friskoler, der tæller 34 skoler, hvoraf 15 allerede har etableret en børnehave/vuggestue, oplever lige nu en øget efterspørgsel på private daginstitutioner.
Samtidig har Borgfonden en vision om at understøtte opstart og kvalificering af kristne børneinstitutioner.

Fem-års projekt

Der er allerede udarbejdet en projektbeskrivelse, hvor der over 5 år arbejdes med at opstarte nye daginstitutioner, samtidig med at der sker kompetenceudvikling på de eksisterende daginstitutioner.

Som et tredje vigtigt mål skal der arbejdes med kurser for børnefamilier, så unge forældre kan få hjælp til at få en presset hverdag til at hænge sammen.

Projektperioden er fra 2019 – 2023, og der satses på at ansætte en eller flere personer, der skal arbejde med de tre mål, enten i en fuldtidsstilling eller i flere deltidsstillinger.

Projektet forankres i FKFs sekretariat i Hedensted, hvor den daglige leder, Hans Jørgen Hansen, bliver tovholder.

Forberedelser

Den eller de personer, som går ind i opgaven skal:

1. Opsøge eksisterende kristne børnehaver og skabe kontakt mellem disse. Ud fra deres ønsker og ideer etableres kursusvirksomhed, der både inddrager ny viden, men også formidler best-practise imellem institutionerne. Der inspireres og motiveres til at oprette nye tilbud om forældrekurser, parterapi og netværk mellem forældrene.


Artiklen fortsætter efter annoncen:2. Kortlægge potentielle behov for nye børnehaver, og derefter forsøge at etablere en projektgruppe i de fundne byer. Projektgruppen understøttes og opmuntres i deres arbejde.

Erfaringer fra nyetablerede børnehaver opsamles, og der udarbejdes en manual, som beskriver opstart af en børnehave fra idefasen over etableringsfasen til en driftsfase.

Der kan blive tale om nye daginstitutioner i tilknytning til en kristen friskole, men der kan også være forældregrupper i andre byer, der får hjælp til at starte en ny daginstitution op, oplyser tovholder Hans Jørgen Hansen.


Artiklen fortsætter efter annoncen: