MF starter Akademi for Praktisk Teologi

Menighedsfakultetet i Aarhus opgraderer sin indsats for kirke og mission.

Første modul på det nye akademi i efteråret 2019 handler om Menighedsforståelse og diakoni.

Med et nyt Akademi for Praktisk Teologi vil Menighedsfakultetet i Aarhus styrke den praktiske skoling af teologistuderende.

Det sker for at give de studerende den bedst mulige udrustning til at varetage opgaver i kirke og mission, forklarer MF.

Akademi for Praktisk Teologi er et tilbud primært for studerende på MF og FIUC-Aarhus (FIUC-Aarhus står for den norske akkrediterede uddannelsesinstitution Fjellhaug International University Colleges afdeling på Menighedsfakultetet i Arhus).

Her kan man man fra sommeren 2019 tage en teologisk bachelorgrad.

4-årigt kursusforløb

Fokus for det nye akademi er at gøre eleverne bedre kvalificerede til at prædike, øve sjælesorg og diakoni samt få forståelse for menigheder og indblik i internationalt arbejde med kirke og mission.

Undervisningen gives typisk seks torsdage i tidsrummet kl.15-18 med efterfølgende tilbud om aftensmad. Der er tale om et fireårigt forløb med nye temaer hvert semester.

Akademi for Praktisk Teologi ledes af lektor Leif Andersen, akademisk leder professor Kurt E. Larsen, lektor Morten Hørning Jensen samt fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen.

Foruden MFs egne studerende er også andre studerende, fx. teologistuderende på Aarhus Universitet, 3K-studerende, medarbejdere i kirkelige organisationer, kirkeligt ansatte med flere velkomne til at søge om optagelse på akademiet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der vil være besøg i fx kirker og organisationer samt større ekskursioner til både Oslo og Israel.

Mulighed for eksamen

Nogle fag er akkrediterede og optjener ECTS-point. Man kan dog deltage både med og uden eksamensaflæggelse.

For at gå til eksamen ved Fjellhaug International University College (FIUC) kræves optagelse på FIUC-Aarhus, oplyser Menighedsfakultetet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Deltagelse i kurset er gratis, men der vil være udgifter til materialer, ekskursioner mm, oplyser Menighedsfakultetet.