Vækst for vækstens skyld er ikke et mål for kristne

Teologen Martin Kopp har netop forsvaret en doktorafhandling om kristen tro, økonomi og bæredygtighed.

Af: Ingunn Marie Ruud, KPK

– Jesus fordømmer ønsket om at skaffe sig ting bare for at øge sin egen velstand, siger den franske dr. theol. Martin Kopp.

Martin Kopp mener, at Jesus i Bibelen peger på en mere bæredygtig model for verden end en stadig øgende økonomisk vækst.

– Jesus både advarer mod og fordømmer ønsket om at skaffe sig ting bare for at øge sin egen velstand, altså vækst for vækstens skyld, siger den franske teolog.

Han deltog sidste weekend i en europæisk konference for grønne menigheder i Oslo og talte om sin doktorafhandling, der har titlen «To believe and to degrow? Protestant Theology Questioned by Degrowth according to Serge Latouche». Afhandlingen, der ligger i krydsfeltet mellem økonomi, økologi og kristen teologi, blev forsvaret ved Universitetet i Strasbourg.

Teologi for vækst

– Jeg ville finde ud af, om vi har en teologi for vækst. Jeg brugte otte måneder på at samle alle de bibelvers, som på en eller anden måde omhandler dette, fortæller han.

Selv om mange af hans over 1000 bibelvers om vækst omhandler åndelig vækst eller befolkningsvækst, fandt Kopp også en del, som handler om forbrug og økonomi.

– Det, vi ser i Det nye Testamente, er, at selv om der opfordres til vækst for at imødekomme behov, så er der en grænse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Efter at behovet er opfyldt, handler det om at tage vare på fællesskabet og ikke samle sig skatte på jorden, siger han til Kristelig Pressekontor.

I strid med Jesu lære

Martin Kopp vil ikke sige, at den eksponentielle økonomiske vækstmodel er ubibelsk. Han mener nemlig, at kapitalismen som vi kender den i dag ikke fandtes, da Bibelen blev til.

– Men det moderne narrativ om, at din personlige lykke og samfundsudviklingen går fremad gennem en stadig øgende akkumulering af rigdom, er i strid med det, Jesus siger i Bibelen, understreger han.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vækstafvikling

Kopp mener, at Jesu lære er i bedre overensstemmelse med det, den såkalte vækstafviklingsbevægelse (The Degrowth Movement) kæmper for.

– Jesus siger ikke, at man skal undgå at anskaffe sig goder. Han advarer mod «skatte», altså det, som overstiger det nødvendige. Han inviterer os til i stedet at samle skatte i himmelen og for Gud, og at forandre placeringen for det, vi prøver at maksimere. Denne øgede rigdom i himmelen skabes, når man forbedrer sit forhold til Gud på den ene side og deler med dem, som er i nød på den anden, siger Kopp.

Han mener, at industrilandene med den rådende eksponentielle vækstmodel i høj grad har oversteget grænsen for vækst efter den bibelske model.

– Vi bør kunne nedskære vort forbrug og vor vækst for at give plads for, at udviklingslande også kan have en sund vækst, så de får dækket deres behov, men uden at de gentager vore fejl og går for langt, forklarer han.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vækstafvikling

Vækstafviklings-bevægelsen har som mål, at fremtidens samfund skal udvikles uden at bygge på øget forbrug. Samtidig skal det være bæredygtigt – i harmoni med naturen. Ideen om en egentlig grøn vækst ses derimod som en urealistisk utopi.

Behovet for vækstafvikling kan ifølge Kopp summeres op i to hovedbegrundelser, henholdsvis en økologisk og en kulturel.

Den økologiske begundelse siger, at vækstøkonomien ikke er bæredygtig. Den kulturelle begrundelse siger, at vækstsamfundet ikke er ønskeligt.

– Vækstafvikling er hverken resession eller depression som den økonomiske videnskab definerer det. Den er først og fremmest en protest mod den stadig øgende økonomiske vækst, som ikke længere giver øget velvære, men som truer livet på jorden, siger Kopp.

Han mener, at vækstafvikling åbner for, at man begynder at tænke anderledes og udpeger en ny kurs. For vækstafviklingen vil ske før eller senere.

– Hvis den bliver tvunget frem af klimaændringer og samfundskollaps, vil vi mest sandsynligt få en uretfærdig, udemokratisk og måske diktatorisk vækstafvikling, som vil gå ud over de mest sårbare og fattige. Vi, som ønsker mindre vækst, siger, at vi bør vælge vækstafvikling nu, mens det endnu er tid, og forhåbentlig skabe en mere demokratisk, retfærdig og omsorgsfuld overgang til en bæredygtig verden.

Mere glæde

Martin Kopp og vækstafviklingsbevægelsen mener, at klimakrisen er et globalt problem, men at det må løses lokalt.

– Fortællingerne er forskellige fra sted til sted, og løsningerne bliver derfor også forskellige. Der findes tusindvis af lokale initiativer og projekter, som giver håb for fremtiden, siger den franske teolog.

Ifølge bevægelsen har en nedgang i levestandard også har en indbygget glæde i sig.

– De, som har gået igennem dette, enten personligt eller i et lokalsamfund, fortæller om øgede sociale relationer og glæde over større samsvar mellem det, man tror på og det, man gør.

Vi har også meget at vinde på dette. Det handler ikke bare om, hvad man giver slip på, men om at bevæge sig mod et bedre og mere bæredygtigt samfund, slutter Martin Kopp.