KFUMs Soldatermission holder årsmøde i Høvelte

Biskop Lise-Lotte Rebel. Foto: Miklos Szabo.

KFUMs Soldatermission holder årsmøde den 28.-29. september. Årsmødet starter med gudstjeneste i Frederiksborg Slotskirke, mens de øvrige arrangementer foregår på Soldaterhjemmet i Høvelte samt i kasernes idrætshal.

Lørdag er der festaften med en række indslag, blandt andet velkomst ved borgmester Karsten Längerich fra Allerød og musik ved Livgardens Musikkorps. Senere vil der være festtale ved biskop Lise-Lotte Rebel, Helsingør og sang ved Fangekoret.

Søndag er der gudstjeneste i idrætshallen ved veteranmedarbejder pastor Steen Eskildsen, Høvelte, som prædikant. Herefter taler Dronningens ceremonimester, kammerherre, oberst Kim Kristensen om emnet ”Følg mig – ledelse i fronten”.

Man kan tilmelde sig til årsmødet indtil den 10. september.