Guds verdenshistorie er større end det, der sker omkring os

Vi kan blive overvældede af alt det, der sker i verden. Meget synes måske ikke at gå i den retning, vi ønsker. Ved nytår må vi minde os selv om, at Gud har en større og bedre verdenshistorie klar.

Af ansvh. redaktør Henri Nissen

I 1984 profeterede bibellæreren Kenneth Copeland i Soweto i Afrika, at Berlin-muren ville falde. Det var svært at tro på – for alle vidste jo, at den ateistiske, kommunistiske Sovjetunion fastholdt hele Østeuropa i et undertrykkende jerngreb.

– Der var INGEN udsigt til, at dette ville ændre sig. Tværtimod frygtede mange, at kommunismen ville indtage mere af Europa.

Vestens ”fornuftige” politikere (som fx USAs kendte udenrigsminister Kissinger) arbejdede for blot at fastholde status quo overfor kommunismen. Kissinger blev endda belønnet med Nobelprisen for at have opgivet Syd-Vietnam til det kommunistiske Nord-Vietnam.

Vesten var på retræte. Kirken ligeså.

På den første EuroFire-konference i Tyskland i 1987 profeterede Youth With A Mission’s stifter Loren Cunningham igen til alles overraskelse, at Berlin-muren ville falde.

Medierne, politikerne og det kirkelige establishment reagerede med vrede overfor denne optimistiske amerikaners ”naive” udtalelser. De så kun virkeligheden – de forstod ikke, at Gud kan give en ægte profeti til et menneske.

Kun to år senere faldt Berlinmuren den 9. november 1989 – til alles overraskelse!

’De kloge’ rager i blinde

Dette er langt fra det eneste eksempel på, at Gud bevæger verdenshistorien på en helt anden måde, end vi kan tænke os til.For tiden gør de sædvanlige politiske kommentatorer sig selvkloge på, hvordan de mener, at tingene (burde) hænge sammen i verden.

Men det er tydeligt, at de faktisk ikke kan forstå, hvad der sker. De rager i blinde, – fordi de ikke regner med Gud og den åndelige verden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De troende forstår mere

Men hvis man er troende kristen og kender lidt til Bibelens forudsigelser, så har man nok på fornemmelsen, at Gud er i færd med at skrue på de helt store parametre i vores tid.Og faktisk behøver vi ikke at nøjes med fornemmelser. Gud løfter sløret for dem, der søger Ham og anser hans visdom for værd at kende.Dette gælder især for de kristne, som har en profetisk tjeneste.

”For Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne,” fortæller Amos bog 3,7.

Og ifølge profeten Joels bog 3 siger Gud, at Han engang i fremtiden (og det er i vores tid) ”vil udgyde af min Ånd over hele menneskeheden. Alle vil komme til at profetere, både mænd og kvinder. De gamle vil få åbenbaret min vilje gennem drømme, de unge vil få det gennem syner. Selv mine ringeste tjenere vil blive fyldt med min Ånd, og de skal profetere.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ordet ”alle” skal her ikke forstås som ”enhver” (uden undtagelse). Pointen er, at det ikke længere vil være begrænset til nogle få udvalgte profeter, som i Gamle Testamentes tid. For når Guds ånd – Helligånden – er over os, så kan vi alle, selv børn, tale profetisk.

Paulus skriver i 1. Korinterbrev 2 om, at vi kristne får åbenbaret Guds planer, som andre ikke ser. Denne indsigt får vi ved Helligånden, som bor i os ved troen på Jesus.

Det er altså muligt for os kristne at forstå noget af det, der sker i verden.
Det kræver blot, at vi holder os nær til Gud, at vi er ét med Ham. Så vil vi få hans tanker.

De sjælelige forstår ikke

Desværre er der mange kristne, som ser begivenhederne på næsten samme måde, som den gudløse verden omkring dem.Paulus skriver: ”Uåndelige mennesker kan ikke forstå eller tage imod det, der kommer fra Guds Ånd. For dem er det jo bare tåbelig snak. De er ude af stand til at forstå det, for det skal bedømmes åndeligt.” (vers 14).Hvad er et ”uåndeligt” menneske?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bibelselskabets oversættelse bruger her udtrykket ”et sjæleligt menneske”.

Det vil sige et menneske, hvor det sjælelige – følelser og fornuft – regerer. Nogle lever nemlig, som om de kun bestod af en krop med følelser og fysiske drifter. Det er det, Bibelen kalder ”kødet” i modsætning til Ånden. Hvordan véd vi så, om vi lever i kødet eller i Ånden?

Hvis vi opfatter det, der sker, på samme måde, som mennesker, der ikke kender Gud, så må vi spørge os selv: Har jeg fået for meget af verdens tomhed ind i mit sind? Har jeg bedrøvet og fortrængt Helligånden fra mit liv?

Gud har styr på fremtiden

Ved indgangen til et nyt år behøver vi som kristne ikke være rådvilde og forvirrede, som verden omkring os. Vi skal heller ikke stole på politikere og meningsmagere, som i virkeligheden ikke véd, hvad de snakker om. Hverken kendte folk eller kongehuset rækker, når det handler om fremtiden. Her er det kun Guds ord, der kan lede os og give os tryghed midt i stormen.Og Bibelen fortæller os, at:

* Gud er aktiv i en større verdenshistorie end den, vi hører og ser i de gudsforladte medier og læreanstalter, hvor man ignorerer Gud.

* Guds verdenshistorie er én stor redningsaktion. Den handler om at redde flest mulige af os fra det tomme liv – og den evige fortabelse.

* Gud skabte jo mennesket til et paradisisk liv. Men Satan forførte mennesket, så vi faldt og blev viklet ind i syndens garn.

* Oprøret mod Gud er dybest set årsagen til vores problemer – globalt og personligt.

* Derfor er det så fantastisk, at Jesus Kristus kom og gjorde det muligt for os at få tilgivelse og blive frelst fra den kommende dom.

* Jo, Satan og de onde ånder vil fortsætte med at forvirre og forpeste verden i 2020. Men Gud er i fuld gang med at afsløre de falske tankebygninger.

* I det store slutspil er det helt afgørende, at vi ikke lader os distrahere fra evangeliets sandheder, men holder fast i troen og håbet.