Handicapprojekt får 5 mio.

Den selvejende institution Solglimt har modtaget fem millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond til nybyggeri af to ”ungdomsgader” med bla. aktivitetsrum og hobbyværksteder.

I slutningen af december fik bofællesskabet Solglimt, der er oprettet af Kristelig Handicapforening, beskeden om, at Den A.P. Møllerske Støttefond havde godkendt ansøgningen om støtte. Pengene skal gå til nybyggeri af to ungdomsgader, der blandt andet skal huse aktivitetsrum og hobbyværksteder, et torv med samlings- og aktivitetsområde og et specialkøkken.

Lige nu bygges der 12 ungdomsboliger, og planen er, at de nye ungdomsgader skal udvikle hidtil usete muligheder for de unge med handicap, så de oplever livsglæde, livsmod, sundhed og en stor grad af at kunne mere selv.

– Set i et samfundsperspektiv vil projektet kunne inspirere til lignende byggerier og således sikre flere unge med handicap et langt bedre liv på kort og lang sigt, siger forstander Jan Lavdal.

– Vi har især ønsket at skabe et hjem og tænke i, hvordan de fysiske rammer kan skabe tryghed, fællesskab, livsglæde og aktiviteter for unge med handicap, siger han.