Verdensmålsbog til danske kirker fik god modtagelse

På billedet ses ADRA Danmarks generalsekretær Jens Vesterager og kommunikationschef Signe Lund Christensen ved lanceringen.
Foto: Maria Lykke Andersen

ADRA Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og Folkekirkens mellemkirkelige Råd lancerede mandag ’Verdensmålsbogen’. Repræsentanter fra både frikirker og folkekirken tog godt imod bogen.

Inspirationsbogen ’Verdensmålsbogen – FN’s Verdensmål i lyset af den kristne tro’ blev præsenteret hos Folkekirkens Nødhjælp. Her udtalte domprovsten fra Vor Frue Kirke i København blandt andet:

”Jeg har brug for inspiration til, hvordan jeg kan knytte kampen for lighed og retfærdighed sammen med kirkens forkyndelse. Jeg tænker på den uretfærdige globale fordelingspolitik, hvor vi, de rige i Vesten, udnytter hovedparten af ressourcerne på bekostning af de mange fattige. Hvordan kan kirken formidle dette, så det skaber eftertanke og handling?”

Også Hasse Falk Jakobsen, der er præst i København Vine-yard, glæder sig over udgivelsen.

”Jeg har af gode grunde ikke nået at læse hele bogen endnu, men det, jeg har set indtil videre, er meget spændende. I min kirke har vi 27 mindre netværksgrupper, og jeg vil foreslå mine præstekolleger, at vi anbefaler Verdensmålsbogen som studiemateriale,” siger frikirkepræsten.

Ressourcebog

Verdensmålsbogen giver refleksioner over, hvad Bibelen og kristendommen har at sige til hvert enkelt Verdensmål. Her er input til fx prædikener, kirkeligt børnearbejde og studiegrupper. Hvert af de 17 temaer sluttes af med forslag til sange og salmer, en bøn, spørgsmål til debat samt opfordring til handlinger.

ADRA udgiver bogen sammen med Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Missionsråds Udviklingspulje og Folkekirkens mellemkirkelige Råd. I forordet udtrykker organisationerne ønsket om et fremtidigt samarbejde i overensstemmelse med verdensmål 17 om ”Partnerskaber for fremtiden”.

Bogen er gratis og kan bestilles i fysisk form hos ADRA Danmark


Artiklen fortsætter efter annoncen: