Tværkirkelig bøn mod corona

Evangelisk Alliance, sognemenigheder, frikirker, missionsbevægelser og den katolske kirke inviterer til national bededag for Danmark og verden idag, den 29. marts.

”I vores lands historie har der været situationer, som på en særlig måde kalder på, at vi står sammen på tværs af alle skel for at bede til Gud om hans styrke, hjælp, trøst og visdom.

Coronakrisen er en sådan situation,” hedder det på Evangelisk Alliances hjemmeside.

Her opfordres enkeltpersoner og menigheder til bøn fx. for politikerne, sundhedspersonalet, de syge og socialt udsatte.

Man kan også få et bedeteam til at bede for en selv eller ens kære ved at sende en mail til: evangeliskalliance@gmail.com. Her vil et bedeteam bestående af Thomas Frovin, Rebekka Friis Rasmussen, Elisabeth Albinus Glenthøj og Helga Døssing Bendfeldt samt en række menigheder, der sender online-gudstjenester, bede bønnen. Herefter vil mailen blive slettet.