Aktiv adventistpræst 70 år

Lehnart Falk er stadig prædikant og aktiv i cykelklubben.

Adventistpræsten Lehnart Falk fyldte 70 år den 3. juni.

Han har seks uddannelser bag sig, er tidligere nødhjælpsansvarlig i Red Barnet og forhenværende generalsekretær i ADRA Danmark.

I 2017 gik Lehnart Falk på pension, men han er stadig meget aktiv. Han prædiker regelmæssigt i Adventistkirken, er medlem af den lokale fodbold- og cykelklub og renoverer sit barndomshjem i Tejn på Bornholm, hvor han og konen, Inger, bosatte sig, da han blev pensionist.

Lehnart Falks karriere startede med en tømreruddannelse. Herefter læste han teologi i Australien. Senere opnåede han en master i religion i England.

Efter nogle år som præst i København og på Færøerne læste Lehnart Falk en kandidat i psykologi på Københavns Universitet for bedre at kunne hjælpe mennesker i sit præstearbejde. Og endeligt læste han en master i Afrika-studier på Teologisk Fakultet i København.