Børkop Højskole renoverer historisk hovedbygning

Og fornyelse af kurserne har givet rekord-antal af højskoleelever på IMs skole.

Den 130 år gamle højskolebygning skal renoveres.

For 130 år siden blev Børkop Højskoles hovedbygning indviet. Nu renoveres den historiske bygning.

Højskolen havde siden november 1889 holdt til i nogle lejede lokaler på Møllegade 15.
Det var tiltrængt med det nye byggeri, da der indtil da kun havde været plads til, at enkelte elever kunne bo på skolen. Resten af elevholdet måtte bo hos venner af skolen i omegnen.

I de 130 år der er gået siden, er der løbende blevet renoveret og lavet flere og flere tilbygninger, så skolen kunne rumme det stigende antal elever. Nu skal den ældste del af skolens bygninger også renoveres.

Fra august til november får Børkop Højskoles hovedbygning en ny tagbelægning af rød vingetegl. Taget på biblioteksfløjen og tårnbygningen skiftes dog ikke ud.

Kvistene ud mod vejen fjernes, og hovedbygningen får dermed noget af sit oprindelige udseende fra 1890 igen.

Børkop Højskoles ene kollegiebygning blev renoveret i foråret 2019, og det forventes, at det andet kollegie får samme ansigtsløft i foråret 2021. Derudover skal lærerboligen på Enggade 6 rives ned i løbet af 2021, hvorefter der skal bygges en helt ny lærerbolig op.

Fornyelse gav flere elever

Også højskolens kursusudbud er blevet fornyet. Der er nemlig kommet flere lange kurser til med skarpere profiler end hidtil.

På kurset Lovsangsskolen kan man fordybe sig i musikkens verden. Der bliver naturligvis undervist i det musisk-faglige, men der er også tid til at arbejde med Bibelens forhold til musik og hele kulturen omkring lovsang.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Passion er kurset, hvor man kan få lov til at arbejde med sin personlige måde at være i relation til Gud. Kurset fokuserer på at genopdage Guds passion for os og vores passion for Gud.

Man kan også koble et bibelhøjskoleophold sammen med et udlandsophold i Etiopien og opleve de kristne der. Det hedder Global Discipleship Training.

Men det klassiske bibelhøjskoleophold Classic fortsætter med undervisning i bibel- og kristendomsfag og en bred vifte af valgfag i Musik, Krea og Outdoor.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Noget tyder på, at de nye forandringer falder i god smag hos de unge, for højskolens efterårshold, der netop er startet, slår rekord i antal – hele 67 unge, fortæller forstander Robert Bladt.