Missionsfællesskabet SMF har holdt sit sidste årsmøde

På generalforsamlingen lørdag d. 8. august 2020 blev det vedtaget at opløse SMF efter 98 år.

SMF-bestyrelsen: Eva-Lene Sode Nielsen (Forretningsfører), Birthe Dueholm, formand, Birgitte Nygaard Nielsen, Susanne Pedersen, Mette Kristensen, Kirsten Højgaard og Inger Holmgaard, næstformand.

Sundhedspersonaltets MissionsFællesskab (SMF) havde lørdag den 8. august sin sidste generalforsamling. Her blev det vedtaget at opløse foreningen.

Det er ikke pga. manglende midler, at SMF opløses, men fordi behovet for missionsforeningen er blevet for lille. SMF har med andre ord haft sin tid, og nu er det slut, lyder udmeldingen fra foreningen.

De midler der er tilbage, vil blive doneret til forskellige projekter i ydre mission, helt i overensstemmelse med SMF´s vedtægter, hvor der står: ” I tilfælde af SMF´s opløsning anvendes SMF´s værdier til ydre missions arbejde i henhold til bestyrelsens bestemmelser.”

Derfor giver bestyrelsen nu mulighed for, at der kan søges om støtte til projekter i ydre mission. Projekter med et sundhedsfagligt indhold vil blive prioriteret, oplyser SMF.

98 års støtte til mission

Tema på årsmødet var ’Tak Herren, for han er god’, og formand Birthe Dueholm indledte med at læse fra Prædikerens Bog kapitel 3, hvor det understreges, at alting har en tid. Gennem de 98 år, som SMF har eksisteret, har foreningen støttet missionærer i mere end 60 lande.

I de første mange år var det sygeplejersker, men i de senere år har andet sundhedspersonale også nydt godt af omsorg, forbøn og økonomisk støtte fra SMF.

Tidligere generalsekretær og højskoleforstander Harald Nielsen gav lørdag eftermiddag et foredrag om sundhedspersonalets betydning for ydre mission gennem tiderne og baggrunden for oprettelsen af SMF.

I mange år var det utænkeligt, at enlige kvinder kunne sendes ud som missionærer, men den indstilling ændrede sig efterhånden, og i 1922 var der så mange sygeplejersker udsendt som missionærer, at der var behov for en forening til at stå bag dem på samme måde, som Lærerindernes Missionsforening støttede udsendte kvindelige lærere.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I årenes løb har mange sygeplejersker og andet sundhedspersonale, som har været udsendt som missionærer, været omsluttet af forbøn fra de mange kredse, der var i hele Danmark.

Med tiden har de fleste lande heldigvis fået opbygget et sundhedsvæsen og uddannet sygeplejersker, så færre missionærer tjener indenfor sundhedsområdet. Dermed er behovet for SMF ikke længere det samme.

I dag har SMF kun kontakt til nogle få udsendte med sundhedsfaglig baggrund og har derfor erkendt, at en uforholdsmæssig stor del af midlerne går til administration. Derfor traf generalforsamlingen beslutningen om at opløse foreningen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der er nogle kredse, som stadig er aktive, og som samles og beder for ”deres” missionærer, og det vil de fortsætte med at gøre, men nu uden SMF.