’Omskæringsdebat presser trosfriheden i Danmark’

Mange taler om børnemishandling, overgreb og patientsikkerhed. Men for jøder og muslimer gælder det retten til at praktisere deres religion.

– Det er den største krise for danske jøder, siden vi måtte flygte til Sverige!

Det siger formanden for Det Jødiske samfund i Danmark, speciallæge Henri Goldstein til Dr.dk.

I Folketinget er SF, Enhedslisten, Alternativet, Nye Borgerlige og Fremad enige om, at omskæring af drenge uden lægefaglig begrundelse bør forbydes. I de øvrige partier er meningerne delte.

Dansk Folkepartis Marie Krarup er uenig med sin gruppe, som officielt støtter et forbud. Hun kalder det et svigt overfor danske jøder og vil derfor ikke stille op til næste folketingsvalg.

Tilhængerne: Overgreb

Tilhængere af et forbud mod rituel omskæring af drengebørn bruger følelsesladede ord som ”børnemishandling”, ”overgreb” og ”skamfering”. De foreslår som minimum en mindstealder for indgreb uden lægelig begrundelse.

At dømme ud fra en underskriftindsamling er der udbredt folkelig modstand mod rituel omskæring i Danmark. Også en undersøgelse foretaget af Megafon for Politiken/TV2 i juni viste, at 86% af danskerne går ind for et forbud mod rituel omskæring.

Modstanderne: Trosfrihed

Men et forbud vil betyde en enorm krise for de danske jøder, fastslår to medlemmer af Det Jødiske samfund i Danmark.

”Omskæring af drengebørn er meget, meget vigtig i jødedommen. Det er en krise, hvis vi ikke kan få lov til at være jøder. Det er helt afgørende for udøvelsen af den jødiske religion at kunne omskære sine drengebørn,” siger Henri Goldstein og forklarer, at ritualet svarer til dåb blandt kristne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Jødisk set er det et tegn på pagten mellem Gud og mennesket. Jeg kan ikke sige andet, end det vægter meget, meget kraftigt i jødedommen, på linje med at kunne bede til Gud. Jeg tror, man bedst kan sammenligne det med dåben. En kristendom uden dåb, er jødedom uden omskæring,” sagde Henri Goldstein til Dr.dk. den 4. september.

Også formand for Det Jødiske Samfund Dan Rosenberg Asmussen har udtalt sig om sagen. Han skriver på samfundets hjemmeside om Megafonmålingen:

”Det er en skræmmende udmelding, men det høje tal er desværre ikke overraskende, eftersom der igennem flere år har været kørt en kampagne præget af misinformation og fordomme med henblik på at skabe en folkestemning imod de religiøse ritualer.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fortsat rummelighed?

Dan Rosenberg Asmussen udtrykker ønsket om, at det danske demokrati også fortsat vil være inkluderende, tolerant og rummeligt i forhold til alle kulturer, normer og traditioner. Han mener ikke, at mindretallets ritualer skal være hævet over loven, men samfundets minoriteter bør beskyttes mod ”usaglige indgreb i udøvelsen af deres traditioner”.

Dan Rosenberg Asmussen reagerer mod ”en kampagne præget af misinformation og fordomme med henblik på at skabe en folkestemning imod de religiøse ritualer”.

Debatten presser religionsfriheden. Og et forbud mod omskæring vil påvirke danske jøders integration, som hidtil har været vellykket, fordi samfundet har vist tolerance overfor de jødiske traditioner, fastslår formanden.

Mange politikere tøver dog med at tage stilling til et forbud mod rituel omskæring i erkendelse af, hvad det vil betyde, dels for jøder og muslimer her i landet, dels for Danmarks ry internationalt.


Artiklen fortsætter efter annoncen: