Kirkerne går delvis fri af nye corona-stramninger

Nye corona-regler indebærer ikke de store ændringer inden døre i kirkerne.

– I år kan man deværre ikke fejre Halloween og Allehelgensaften med fakkeltog og lignende i den lokale kirke, fordi vi skal passe på hinanden, siger kirkeminister Joy Mogensen. Foto: Kristian Brasen.

Indendørs kirkelige handlinger og gudstjenester berøres ikke af de nye coronaretningslinjer, men antallet af deltagere ved udendørs begravelser sættes ned til 50, hed det i en pressemeddelelse fra Kirkeministeriet den 23. oktober 2020.

Statsminister Mette Frederiksens nye retningslinjer indebærer krav om mundbind og et forsamlingsloft på 10 personer. Kravet om mundbind vil også gælde i forbindelse med kirkernes indendørs gudstjenester og andre aktiviteter, fremgik det af et møde onsdag den 28. oktober.

Af pressemeddelelsen fra Kirkeministeriet fredag den 23. fremgik det, at forsamlingsloftet på 10 personer ikke omfatter kirkerne:

“Som udgangspunkt gælder de nuværende regler og retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund fortsat i lokaler, som de råder over.”

Dermed kan gudstjenester og andre kirkelige handlinger afvikles som hidtil, med overholdelse af de gældende arealkrav, afstandskrav og med fokus på hygiejne og udluftning.

Udendørs regler

Derimod er der nye regler for udendørs sammenkomster: Forsamlingsloftet for udendørs begravelser er nu sat ned fra 200 til 50 deltagere.

De nye retningslinjer får også betydning for andre udendørs aktiviteter i trossamfundene, hvis ”deltagerne ikke i al væsentlighed sidder ned med ansigtet i samme retning.” Her gælder det nye generelle forsamlingsloft på højst 10 personer.

“Det betyder, at for eksempel planlagte Halloween- og Allehelgen-optog i og omkring den kommende weekend ikke vil kunne bestå af flere end ti personer,” lød forklaringen sidste weekend.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Allehelgen og Halloween

“Jeg ved, at mange børn og voksne har glædet sig til at fejre Halloween og Allehelgensaften, også med fakkeltog og lignende i regi af den lokale kirke eller trossamfund. Desværre må vi i år finde andre måder at være sammen på, så vi passer på hinanden og på de sårbare grupper iblandt os,” siger kirkeminister Joy Mogensen.

Det fremgår ikke, om kravet om at bære mundbind på offentlige steder også vil gælde kirkerne.
Folkekirkens taskforce var indkaldt til møde sidste fredag eftermiddag, men dette møde blev aflyst. Taskforcen skal i stedet mødes denne weekend.