Mogensen nu 70

Mogens S. Mogensen er kendt af mange som bl.a. islam-ekspert, og han er fortsat aktiv, nu hvor han runder de 70 år.

Mogens voksede op på landet i Brovst i Nordjylland, hvor han mødte Karin. Hun var datter af Missionsforbundets præst, Johannes Boelskifte. Selv kom Mogens fra en grundtvisk baggrund.

Sammen tog de senere ud som missionærer i Nigeria, hvor han i starten underviste på et gymnasium. Senere blev de meget engageret i kulturen blandt fulaner-folket, og Mogens skrev sin doktordisputats om, hvorfor de muslimske fulanere blev kristne.

Generalsekretær

Ikke mindst på grund af deres søn Anders, der gik på kostskole, rejste de i 1991 hjem til Danmark. Her blev Mogens først landssekretær, og da generalsekretær Gunnar Haunstrup pludselig blev ramt af en alvorlig hjerneblødning, blev Mogens generalsekretær.

De sidste 20 år har Mogens arbejdet som selvstændig konsulent bl.a. for biskopperne, Dansk Missionsråd, Tværkulturelt Center, Danmission og mange andre. Han er netop stoppet som formand for menighedsrådet i Tyrstrup Kirke, men fortsætter som formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.

For nylig udgav Mogens bogen: Erindringsglimt, som fortæller om et spændende og virksomt liv.
Bogen kan bl.a. købes på Hosianna.dk.