Rejsegilde i blæsevejr for ny mega-kirke i Kolding

Trods kraftigt blæsevejr og kulde var flere hundrede mødt op til rejsegildet i den nye kirkesal.

Kirkeibyen i Kolding holdt pinsedag rejsegilde på sin nye kirkebygning ved siden af Apostolsk Kirkes højskole.

Og ligesom på pinsedagen blæste der en kraftig vind, men i stedet for tunger af ild og varme, bragte den kølige forårsvind isnende kulde til de flere hundrede mennesker, som var mødt op i den endnu åbne kirkesal til rejsegildet. I forvejen er kirken placeret på et af de højeste steder i Kolding, hvor det derfor blæser kraftigt.

Kirkens ledende præst, Jesper Kure, henvendte sig også til håndværkerne, naboerne og andre gæster ved rejsegildet.

Efter gudstjenesten / rejsegildet, hvor håndværkere og naboer også var inviteret med, blev der budt på varm kaffe og varme hotdogs. Og glæden og den nye kirke var stor.

Den ledende præst i Kirkeibyen, Jesper Kure, prædikede og lagde vægt på, at formålet med byggeriet er at give mulighed for, at endnu flere kan høre de gode nyheder.

Desuden medvirkede pastor Ingrid Frederiksen og et lovsangskor under ledelse af musikpræst Samuel Christiansen. Også Lars Schmidt og Bernt Høyer fra byggekomiteen medvirkede.

Lars Schmidt fra kirken leder den praktiske gennemførelse.

Da hovedentreprenøren gik konkurs, overtog kirken selv ledelsen af byggeriet med Lars Schmidt som projektleder af det, der nu kaldes Samværket A/S. Planen er, at det store rum også skal kunne udlejes til andre formål, som fx Sønderjyllands Symfoniorkester.

Lars Schmidt lovede, at bygningen ville stå færdig inden 1. søndag i advent. Den vil kunne rumme 750 personer i første omgang med mulighed for udvidelse til 1000.

Projektet vil løbe op i ca. 35 mio. kr. Flere millioner er allerede indsamlet blandt medlemmer af kirken. Ved rejsegildet indkom der alene i gaver 200.000 kr. Og desuden har Pinsekirken i Kolding skænket 100.000 kr. til søsterkirken.


Artiklen fortsætter efter annoncen: