Borgerforslag om to køn

Borgerforslaget ’Der er to køn, mand og kvinde. Køn er biologisk og genetisk bestemt.’ gik i luften den 19. maj 2021. Slutdatoen for at nå de 50.000 underskrifter, der kræves for at sende borgerforslaget til behandling i Folketinget, er 15. november 2021.

Forslaget er stillet af teolog Søren Stidsen og fem medstillere. I forslaget hedder det blandt andet: ”Det pålægges regeringen at udarbejde og fremsætte de nødvendige lovforslag til at sikre, at køn i alle sammenhænge, der vedrører eller reguleres af staten, regionerne og kommunerne, baserer sig på biologisk køn, sådan som det kommer til udtryk i den menneskelige anatomi og genetik.”.”

Borgerforslaget findes her: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-08006&