95 års kamp for stuerent sprog i medierne

En grov ed i Statsradiofonien gav KLF 16.000 nye medlemmer i 1929.

KLF, Kirke og Mediers generalsekretær, Mikale Arendt Laursen, opfordrer folk til at reagere på mediernes dårlige sprog.

På KLF, Kirke og Mediers hjemmeside fortæller generalsekretær Mikael Arendt Laursen, at KLF nu er i debat med DR om dårligt sprog i medierne.

Men kampen om sproget er ikke noget nyt i KLF’s 95 års historie. Det beskriver Stefan Vase meget underholdende i artiklen ”Da et bandeord i Statsradiofonien skabte snestorm i Sjolte”, som kan læses på KLF, Kirke og Mediers hjemmeside:

”Kampen for det gode sprog i radio og fjernsyn er en del af KLF, Kirke & Mediers identitet – lige siden foreningens undseelige begyndelse i september og oktober 1926.

Men mandag d. 25. november 1929 blev væsentligheden af Kristelig Lytterforenings kamp for det gode sprog alligevel tydelig for enhver, og det sendte medlemstallet på himmelflugt.

Statsradiofonien transmitterede fra Lytterorganisationernes offentlige møde i Grundtvigs Hus, hvor blandt andre Kristelig Lytterforenings formand og stifter Ludvig Rasmussen var til stede og holdt et indlæg.

Tilstede var også Edvin Berg, som efter sigende protesterede imod, at KLF var imod bandeord i radioen, hvorefter han ”drønede en ækel Ed ud i Højtalerne i de tusind Hjem,” som det blev formuleret i et jubilæumsskrift ved KLFs 25 års jubilæum i 1951.

Det sendte voldsomme dønninger igennem kirkedanmark og resulterede i det, som KLFerne i årene derefter spøgefuldt kaldte ”Snestormen i Sjolte”. Vinteren 1929/30 var faktisk relativt mild, og der var heller ikke tale om en særlig lokal snestorm, der ramte den lille landsby på Sydsjælland.

Talemåden henviste derimod til den strøm af hvide kuverter med indmeldelser til Kristelig Lytterforening, stilet til ”førstelærer Ludv. Rasmussen”, som i sit hverv af formand stod for at modtage alle indmeldelser.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det fortælles, at Rasmussen dagligt modtog fyldte postsække med indmeldelser via posthuset, og på omtrent seks uger modtog KLF cirka 16.000 nye indmeldelser! Snestormen tog imidlertid til i styrke, da Ludvig Rasmussen efterfølgende personligt kvitterede for alle nyindmeldelser.

”Eden vækkede det lyttende Kirkefolk af Dvale. Men – det skulde der altsaa til for at ruske dem op!” skrev Ludvig Rasmussen selv nogle år senere.”