Kirkefællesskab overtager Aktiv Mission

Den 27. oktober besluttede Aktiv Missions ekstraordinære generalforsamling at afvikle organisationen. Det skyldes vigende indtægter fra fundraising, som corona-pandemien også har medvirket til.

Aktiv Mission blev oprettet for 20 år siden, som den missionerende søsterorganisation til Mission Øst.

Strandkirkefællesskabet i Karlslunde har trofast støttet Aktiv Missions program i Rusland, hvor det kristne rockband Drujski gennem musik og foredrag har givet håb til tusinder af fængslede, narkomisbrugere og unge med handicaps.

For at videreføre dette arbejde har Strandkirkefællesskabet nu besluttet at overtage ansvaret for Aktiv Mission, så man fortsætter med at modtage økonomisk støtte fra danskere og videresende disse midler direkte til projekter i Rusland, Indien og Cuba.

Skattefradrag

Gaver til Strandkirkefællesskabet kan fratrækkes i skat. Det betyder, at Aktiv Missions nuværende bidragsydere kan fra fortsætte deres støtte øremærket til Rusland, Indien eller Cuba. Det gælder både bidrag via bank-overførsler, betalingsservice, gavebreve og testamentariske gaver.

Bidrag kan fremover overføres til Strandkirkefællesskabets konto i Danske Bank 9570 4380010 eller via MobilePay 21072. Men man skal huske at øremærke gaven ved enten at skrive Rusland, Cuba eller Indien.

Man kan også fortsætte sit faste bidrag via betalingsservice ved at sende en mail til hans-jorgen.knudsen@aktivmission.org inden udgangen af 2021. Heri skal man give Aktiv Mission tilladelse til at viderebringe oplysninger om CPR-nummer, navn og adresse til Strandkirkefællesskabet.

Man får derefter en mail fra Strandkirkefællesskabet med oplysning om, hvordan man kan bekræfte via NemID. Man kan også oprette en ny aftale direkte med Strandkirkefællesskabet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Frivillige netværk

Strandkirkefællesskabet vil nu undersøge, om der er interesse for at opbygge frivillige netværk rundt om i landet for at støtte arbejdet i henholdsvis Rusland, Cuba og Indien. Disse netværk vil sørge for den løbende kontakt til partnerne i de tre lande, lave nyhedsopdateringer, arrangere rejser og varetage kontrolfunktion i forhold til anvendelse af midlerne fra Danmark.

– Det er vores håb, at mange af jer fortsætter med at bede for og støtte udbredelsen af Jesu næstekærlighed over for vores medmennesker i Cuba, Rusland og Indien, opfordrer Bodil Kornbek, som var formand for det Aktiv Mission, sammen med Kristian Øhrstrøm, som er formand for Strandkirkefællesskabet.