Flere børn og unge har fået det værre

Børn og unge i misbrugsfamilier har fået det værre under pandemien, skriver Tuba i årsskriftet for 2021/2022.

Organisationen TUBA, der yder gratis terapi til 14-35-årige, som er vokset op i familier ramt af misbrugsproblemer, har de seneste år fået flere henvendelser om vold og seksuelle overgreb. Det fremfår af TUBA’s nye Årsmagasin 2021/2022.

I det forløbne år har 2.190 unge mellem 14-35 år taget kontakt til TUBA for at komme i terapi. Fælles for henvendelserne er, at karakteren af dem er blevet voldsommere. Online steg antallet af henvendelser, der handlede om vold fx med 122%, mens henvendelser om seksuelle overgreb steg med 246%. Under pandemien steg TUBAs venteliste fra 587 i juli 2020 til 1.351 ved årsskiftet 2021/22.

Om situationen udtaler Henrik Appel, landsleder i TUBA:

”Med 1300 på venteliste i TUBA er realiteterne desværre sådan, at unge, som er mærket af at vokse op med en far eller mor med misbrug, må vente, til der viser sig en ledig plads. Til sammenligning er forældre med et misbrug sikret behandling indenfor 14 dage, og sådan skal det være. Men en tilsvarende ret har deres børn ikke i praksis. Skal vi virkelig vente med at give dem den hjælp, de har brug for, til de selv har dulmet senfølgerne i et misbrug?
Hvis blot en ud af seks unge går fra ledighed til beskæftigelse eller undgår at blive ledig, fordi de får hjælp, er pengene allerede tjent hjem. Når de unge banker på, så er det vores opgave som samfund at lukke dem ind. Det arbejder vi hver dag på i TUBA.”

Stor succes med behandlingsforløb

TUBA har i 2021 hjulpet 4527. 3600 unge har været i et terapiforløb i TUBA i 2021, enten i individuel terapi eller i gruppeterapi. Et terapiforløb består i gennemsnit af 17-23 sessioner. I samme periode har 927 unge fået hjælp via TUBAs onlinerådgivning. Af de unge, der har været i terapi i TUBA, har: 14% forsøgt selvmord, 27% været udsat for seksuelle krænkelser, 45% oplevet fysisk vold i hjemmet og 64% oplevet psykisk vold i hjemmet.

TUBA er en nonprofitorganisation, som har afdelinger i 34 kommuner og yder gratis behandlingsforløb til unge, der er opvokset i familier med misbrug. Antallet af behandlingsforløb, afhænger derfor af midler fra stat og kommuner samt private donorer. Statens og kommunernes bidrag udgør hhv. 28% og 37% af budgettet.

Men pengene er givet godt ud, for ud af de unge, der er færdige med et behandlingsforløb udtrykker hele 96%, at de har fået den hjælp, som de havde brug for, skriver TUBA i pressemeddelelsen. Årsmagasinet kan læses på Blå Kors Danmarks hjemmeside.