Benjamin Hougaard bliver ny leder i Bøgballe Friskole

Benjamin Hougaard

Benjamin Hougaard bliver ny leder af Bøgballe Friskole ved Horsens. Han tiltræder stillingen den 1. august 2022.

– Vi har haft et yderst stærkt ansøgerfelt og har været igennem en meget spændende ansættelsesproces. Men vi er i højeste grad overbeviste om, at med Benjamins kompetencer og visioner får Bøgballe Friskole en skoleleder, der vil føre skolen sikkert videre, skriver skolebestyrelsen i en meddelelse om den nye leder.

– Som passioneret lærer og fagligt stærk har han fokus på kerneopgaven og vil i hverdagen fungere som en yderst kompetent sparring for skolens medarbejderne. Benjamin kan til fulde bakke op om skolens kristne værdigrundlag og glæder sig til at stå i spidsen for Bøgballe Friskole i et tæt samarbejde med medarbejdere, elever, forældre og bestyrelse, hedder det.

Missionærbarn

Benjamin er 46 år, uddannet lærer fra Silkeborg Seminarium og har siden 2018 været viceskoleleder ved Haderslev Kristne Friskole. Benjamin er gift med Lena og sammen har de Jakob på 14, Christian på 16 og Julie på 19. De bor i Sommersted, men har planer om inden for nærmeste fremtid at flytte tættere på Bøgballe.

Benjamin Hougaard er ældste søn af missionærparret Inge og Finn Hougaard, som var udsendt til Liberia. Benjamin er dog vokset op i Christiansfeld, hvor hans far var missionssekretær i Etiopermissionen, som på det tidspunkt havde hovedkontor i Ydre Missions Hus. I dag hedder selskabet Promissio og bor i Aarhus.

Sportsforstander

Da Sommersted Ungdomsskole i 2011 var i en krise, blev Benjamin Hougaard og Tonny D. Sørensen ansat som lederteam. Benjamin var i forvejen lærer på skolen. De forsøgte at redde efterskolen ved at markedsføre den som en sports- og idrætsskole. Håndbold-stjernen Anette Bonde blev ansat til at undervise på håndboldlinjen.

Eksperimentet lykkedes dog ikke, men det var på grund af bankens manglende opbakning. Herefter blev Benjamin landsleder i IM-musik, og senere lærer i Haderslev. Musikken har altid spillet en stor rolle i Hougaard-familien.

Friskole med kristne værdier

Bøgballe Friskole er en kristen friskole. Den ligger i ”De stærke jyder”s område mellem Vejle og Horsens.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De stærke jyder var en kristen vækkelsesbevægelse i 1700- og 1800-tallet. De stærke jyder var den første folkelige vækkelsesbevægelse i Danmark. Bevægelsen havde sin oprindelse i området mellem Horsens og Vejle omkring byerne Hedensted og Løsning.
I dag er bevægelsen stort set gledet ind i Indre Mission, som står stærkt på egnen.

Bøgballe Friskole har fokus på den enkelte elev. Derfor lægger skolen vægt på at skabe en tryg hverdag, hvor eleven har plads til fordybelse, udfoldelse og faglighed. Skoledagen starter med den samlende morgensang, hvor eleverne møder danske sange og salmer.
På Bøgballe Friskole arbejder man – udover grundværdier som Faglighed, Trivsel og tryghed, og Udeliv – også med kristne værdier.

”Med en god faglig ballast og sunde kristne værdier ønsker vi at skabe det hele menneske, parat til at møde livet. Ved morgensang og i hverdagen møder eleverne Bibelens budskab med rum til livets store spørgsmål.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Skolen vægter også fællesskabet højt. Og der er stort fokus på samarbejdet mellem skolen og hjemmene. Skolen har også SFO og en privat vuggestue og børnehave.