Indisk prædikant inspirer dansk menighed

Kirkens præst Anders Michael Hansen i samtale med sin indiske kollega Victor John. Til højre ses tolken Dion Rønne-Rasmussen.

Gennem de seneste 30 år har en vækkelse bevæget det nordlige Indien, og mere end 10 millioner er kommet til tro.

En af de centrale personer i denne bevægelse er Victor John, som besøgte Danmark i sidste weekend til en inspirationskonference i Karlslunde Strandkirke. Her var teamet for konferencen ”Principper for at se en åndelig folkebevægelse bryde frem i en tilsyneladende uinteresseret kultur”.

Inspirationsdagen var en mulighed for, at menigheden og andre interesserede kunne høre om vækkelse og blive inspireret.

Paneldebat

Ud over Victor John, som blev tolket af Dion Rønne-Rasmussen, var der paneldebat mellem kirkens nye sekretariatsleder, Karsten Bach og sognepræst i Strandkirken og i Kirke på Vej, Peter Tingleff, sognepræst Anders Michael Hansen samt områdeleder for diakoni i Strandkirken, Ruth Cilwik.

I en pause på konferencen ses den indiske vækkelsesprædikant Victor John i samtale med deltagerne.

Folk kom ikke…

For 30 år siden var Victor John præst i en menighed i Indien og ventede på at se folk komme ind i kirken. Det skete imidlertid ikke, og menigheden voksede ikke. Han længtes efter af se flere komme til tro, og søgte orlov.

Gennem en periode på to år med store frustrationer, masser af bøn og faste gav Gud ham en kærlighed til folket, som ledte ham udenfor kirkens trygge mure for at komme til det folk, som ikke kom inden for kirkens mure. Det blev starten til en bevægelse, hvor mere end 10 millioner mennesker har fundet et kald til discipelskab og efterfølgelse af Jesus.

Et utal af husmenigheder er vokset op i kølvandet på bevægelsen. Mennesker er kommet til tro, er blevet forvandlet og har delt deres oplevelser med de nærmeste, hvilket har ført til et stadigt større antal Jesus-følgere.

At se lokalsamfundets behov

Et af de centrale principper for en åndelig bevægelse er at interessere sig for lokalsamfundets behov og møde disse med en kristen næstekærlighed. Bevægelsen hjælper derfor mange hjemløse børn, som bor på togstationer, opretter læringscentre, hvor børn, unge og voksne kan modtage undervisning, besøger indsatte i fængsler, uddanner ledere og igangsætter fællesskaber omkring budskabet om næstekærlighed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Denne overvældende næstekærlighed og det relationelle engagement kommer ikke med et krav om modydelser, men bliver givet i kærlighed. Dette bevæger de mennesker, der modtager, så de bliver nysgerrige. Og når de erfarer, at det er fordi den kristne ikke kan lade være med at hjælpe sin næste, rører det noget i menneskene.

Svenske Solvej, som er gift med Victor John, var iklædt sin smukke røde indiske sari.

Forstår vores kultur

– Med Victor John møder vi en vækkelsesleder og samfundstransformator, som har set millioner komme til tro i en af de største nutidige vækkelser i verden, fortæller kirkens kordegn Dorte Hartig.

– Victor John er svensk gift og kender vores skandinaviske kultur indgående. Han er derfor i stand til at udfordre skandinaviske kristne effektivt og identificere de barrierer, som holder os tilbage i en tilsyneladende uinteresseret kultur, siger Dorte.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Karlslunde støtter

Karlslunde Strandkirke og kirkens fond, ”Strandkirkefællesskabet” har etableret et partnerskab med den indiske organisation og arbejder nu på at oversætte bogen om vækkelsen i Indien til dansk samt at udbygge relationerne til den indiske vækkelsesbevægelse.