Det er 50 år siden, at Indre Mission flyttede fra København til Fredericia

Øverst ses Indre Missions Hus, som det så ud ved indvielsen i 1972. Nederst set Indre Missions Hus, som det ser ud i dag 50 år senere med de nyeste tilbygninger forrest i billedet. Den ældste del af huset skimtes bagerst i billedet.

Indtil 1972 havde Indre Mission sit hovedkontor i hjertet af København. Den store syv etagers-bygning på Bernstorffs-gade var dog efterhånden utidssvarende og lå heller ikke centralt for Indre Missions landsarbejde.

Dertil kom, at Missionstrykkeriet, som dengang optog en stor del af kvadratmeterne, ikke længere var en rentabel virksomhed for Indre Mission. Indre Missions bestyrelse kiggede mod vest, og valget faldt på Fredericia, et trafikalt knudepunkt for hele landet og samtidig passende tæt på Indre Missions jyske kerneland.

Det nye hovedkontor på Korskærvej rejste sig samtidig med, at Korskærparken tog form. En stor del af medarbejderne fra det københavnske flyttede med og indrettede sig i de nye moderne omgivelser med rørpostsystemer, højlager og åbne kontorlandskaber. Siden er huset blevet udvidet flere gange og har de seneste år gennemgået en omfattende indendørs renovering.

Indre Missions Hus er i dag arbejdsplads for ca. 50 medarbejdere og omfatter foruden Indre Missions og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskolers foreningssekretariat og administration også en kommunikationsafdeling, kontorer for landsledere, Forlagsgruppen Lohse og Felix Rejser samt forskellige servicefunktioner.

Bygningen blev indviet den 8. maj 1972, og 50-års jubilæet markeredes torsdag den 12. maj, hvor alle nuværende og tidligere medarbejdere var inviteret til jubilæumsfest.

Skrevet af Asbjørn og Henri