Unge voksnes tro styrkes via nettet

En undersøgelse fra Nordamerika viser, at religiøse unge voksne især benytter sig af ”passive” tilbud som taler og gudstjenester på nettet. Illustrationsfoto, KPK

Et nyt studie fra Nord-Amerika viser, at religiøse unge voksne i USA og Canada får styrket deres tro via det digitale rum.

Den første generation, som kan kaldes indfødte i den digitale verden, er generelt mindre fysisk til stede i personlige religiøse aktiviteter, men for dem, som engagerer sig, er religiøs udfoldelse i digitale rum med til at gøre trosoplevelsen rigere, viser ny forskning.

Studiet «Digital Religion Among U.S. and Canadian Millennial Adults», som for nylig blev publiceret i Review of Religious Research, udforsker udbredelsen af digital religionspraksis blandt 18-35 årige millennials i USA og Canada ved at bruge data fra 2019 Millennial Trends Survey. Rapporten er skrevet af professor i sociologi ved University of Waterloo, Sarah Wilkins-Laflamme.

Millennials beskrives generelt som dem, der er født mellem slutningen af 1980’erne og begyndelsen af 2000-årene. I den omtalte undersøgelsen var kohorten dog begrænset til personer født i årene 1984-2001.

– Vi ved, at flere og flere mennesker henvender sig til digitale medier for spiritualitet i form af chat-grupper med præster, netprædikener og religiøst indhold på sociale medier, siger Wilkins-Laflamme til The Christian Post.

– Vi har fundet ud af, at selv om digital religion ikke nødvendigvis tiltrækker sig mange nye millennials, gør den trosoplevelsen rigere for dem, som allerede er involveret.

– Mange troende søger chat-grupper og prædikener på nettet, siger sociologiprofessor Sarah Wilkins-Laflamme.

Betydelig minoritet

Digital religion defineres i undersøgelsen som et paraplykoncept, der reflekterer «en ny ramme for at artikulere udviklingen af religiøs praksis på nettet» og «peger på, hvordan digitale medier og rum former og formes af religiøs praksis».

Wilkins-Laflamme fandt, at digital religion praktiseres jævnligt af en betydelig minoritet i målgruppen. Omtrent 29 % af de canadiske millennials i studiet oplyste, at de bruger religiøst eller åndeligt digitalt indhold mindst en gang i måneden. Dette tal er meget højere i USA, hvor 41 % af millennials bruger religiøst eller spirituelt digitalt indhold mindst en gang i måneden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Studiet indikerer, at en større andel af millennials til en vis grad kommer i regelmæssig kontakt med religion og spiritualitet på nettet, hvorimod deltagelse i mere konventionel religiøs praksis er faldet de seneste år blandt de yngre generationer.

Ikke en corona-effekt

Siden studiet er baseret på data fra 2019, viser det ikke, hvordan coronapandemien har påvirket forbruget af digital religion blandt de unge voksne, men det antyder, at der allerede var et flertal af millennials i både USA og Canada, som brugte religiøst eller spirituelt digitalt indhold mindst en gang i året.

Ifølge studiet var der især tale om passivt forbrug frem for publisering på de sociale medier. Den digitale religionspraksis er mere udbredt i den generelt mere religiøse amerikanske kontekst, end i den generelt mere sekulære canadiske kontekst. Studiet viser også, at digital religionspraksis ofte, men ikke altid, er knyttet til andre personlige religiøse og åndelige aktiviteter blandt unge voksne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De fleste amerikanske og canadiske millennials, som engagerer sig i digital religion mindst en gang i måneden, deltager også personligt i mindst én religiøs eller åndelig aktivitet om måneden, antyder studiet.