Kildevæld opgraderer fodboldprofil

Opgradering af fodboldprofil på efterskolen Kildevæld er for både drenge og piger og sker i samarbejde med Kolding IF Fodbold. Dette er blot et af flere nye tiltag under den nye forstander Kamilla Seerup.

Anna Peitersen (tv.) er glad for samarbejdet mellem Kildevæld og Kolding IF, og Christine Jacobsen (th.) overvejer et år på Believe – det tidligere Euroclass – efter 9. klasse.

Efterskolen Kildevæld fik sidste skoleår ny forstander, Kamilla Seerup, og det har ført til at nye tiltag er sat i bevægelse.

Et nyt samarbejde med Kolding IF Fodbold er sat i gang, og der er i dette skoleår allerede indført to gange morgentræning i skoleskemaet for de fodboldglade – og andre sportsglade – elever i 10. klasse. Fra skoleåret 23/24 opgraderes Kildevælds fodboldprofil for både drenge og piger.

Elever, der kommer fra landets fodboldakademier eller andre elitemiljøer, kan fortsætte deres træning, deres personlige og sportslige udvikling, i bestræbelserne på at blive eliteudøver.

– Vi vil oprette en ”klub”-linje, hvor morgentræning tilbydes i 8., 9. og 10. klasse til elever med særlige klubaftaler, fortæller Kamilla Seerup og fortsætter:

– Jeg har selv spillet meget fodbold som ung og har altid drømt om, at skole og sport kunne forenes i et dagligt skema. Unge, der elsker sport i 2022, fx svømning, håndbold, fodbold, dans m.m., udfordres i klubber og foreninger i Danmark til mange træningspas. Vi vil som Efterskolen Kildevæld være en samarbejdspartner til elitemiljøet og ønsker at skabe bevægelse i den unges fysiske kompetence. Vi vil samtidig være en form for modkultur, da vi har mange timer i døgnet til også at skabe bevægelse i det faglige, personlige, åndelige/eksistentielle og det sociale. Vi ser disse fem kompetencer som gensidigt afhængige.

Anna Peitersen er elev på Kildevæld og er glad for muligheden for at starte dagen med træning:
– Jeg synes, at samarbejdet mellem Kildevæld og Kolding IF er et godt tilbud. På den måde er der mulighed for at starte dagen ud på en frisk måde. Jeg tænker, at det vil skabe større koncentration i skolen bagefter ved at have startet dagen ud med sport, siger hun.

Dyrker man elitesport som ung, kommer man ofte træt hjem fra træning og har måske mindre overskud til fx sociale tiltag lige efter. På en efterskole bliver alle automatisk udfordret til at byde ind i fællesskabet på skolen, hvor de spiser, bor på værelser og har dagligdagen sammen.

Efterskolelivet er samtidig et værdibåret fællesskab, hvor diversiteten af elever med andre interesser end fx en bestemt sportsgren, gerne skulle give indsigt i folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse og dermed skabe hele mennesker.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Euroclass bliver til ”Believe”

Det prøvefri efterskoleår ”Euroclass” har 30-års jubilæum, og i den forbindelse er konceptet blevet justeret:

– Vi har bevaret DNA’en, og ændret navnet til ”BELIEVE”, da vi på Efterskolen Kildevæld tror på GUD, tror på DIG og tror på FÆLLESSKABET. Dette er præcis, hvad BELIEVE handler om: at styrke sine kompetencer og tro på det åndelige/ eksistentielle, tro på sig selv og troen på det lille fællesskab i vores ”hus” og fællesskabet med verden, der omgiver os, siger Kamilla med et smil og tilføjer: ”Giv dit liv perspektiv – tag et år på Believe”.

Og det er noget, Christine Jacobsen godt kunne finde på: – Jeg overvejer at tage på ”Believe” næste år, da jeg gerne vil bruge et år på at dykke ned i min kristne tro og opleve verden. Derudover ønsker jeg også et ekstra år på efterskolen, fortæller hun. Hun går i år i 9. klasse på Kildevæld.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kamilla Seerup overtog forstanderposten efter Poul Jørgensen for et år siden.

Ny ledelse og pædagogiske tiltag

Kamilla Seerup har også opgraderet skolen med nye medarbejdere på poster og ansvarsområder. Fra første august 2022 er der ansat to mellemledere. Josh Menning, som pædagogisk afdelingsleder og leder af BELEIVE, og Jørgen Rasmussen, som administrativ afdelingsleder.

Som nyt pædagogisk tiltag deltager efterskolen i et forskningsprojekt fra SDU om styrkelse af børn og unges åndelige-eksistentielle sprog og dannelse, som skal styrke alles viden i arbejdet med de unge. I praksis er projektet Me&We indført i dagligdagen. Me&We er blandt meget andet øvelser og samtaleværktøjer for elever og medarbejdere. Her er formålet at styrke unges sociale kompetencer, relationer og fællesskaber.

Ønsker man at opleve skolen og møde de entusiastiske medarbejdere kan man booke tid på skolens hjemmeside til et besøg på Efterskolernes Dag den 25. september kl. 13-17.