Mindeord over Esther Krogstrup

Lederne for det kristne bofællesskab Council Center i Vilbjerg har sendt denne nekrolog.

Esther Krogstrup (1924-2023)

En stor personlighed med tanker og omsorg for andre mennesker er her ikke mere.

Esther Krogstrup sov stille ind den 2. april 98 år gammel og blev begravet på Nøvling kirkegård d. 14. april med efterfølgende mindesammenkomst på Council Center, Nøvling, Vildbjerg. Ægteparret Esther og Johannes Krogstrup, som boede på gården Nøvlingskov, blev gift i en moden alder og fik ingen børn. De havde et stort hjerte for børn og unge i området.

Mens Johannes levede, skænkede de jorden til Nøvlingskov Efterskole og nød glæden ved at have unge mennesker omkring sig. Da Esther blev enke i 1998 og stod alene med gården, fik hun en vision om at kunne gøre noget for andre mennesker ved at skabe et kristent hjem for enlige, hvor man kunne få råd og vejledning til at leve et godt liv.

I november 1999 inviterede Esther derfor personer fra sit netværk til et møde, og der blev dannet en gruppe til at arbejde videre med ideen. Den 30. oktober 2000 blev der holdt stiftende Rådsmøde med vedtagelse af vedtægter, og der blev valgt en bestyrelse. Formålet ifølge vedtægterne var ”at udgøre et kristent bofællesskab og at yde hjælp og støtte til dem, der ønsker at leve et liv i henhold til det kristne livssyn.”

Esther var stærkt forankret i den kristne tro. I forbindelse med et møde med Aglow i USA i 1999 gjorde det et stort indtryk på hende, hvordan Gud giver råd i livet. Da Council betyder Råd, skulle det være et sted, hvor man kan få rådgivning. Stedets navn blev derfor Council Center ud fra et ønske om at signalere fællesskab, sammenhold og mulighed for støtte og vejledning.

Bestyrelsen gik i gang med arbejdet om at få etableret et bofællesskab på gården Nøvlingskov ved at omdanne en af bygningerne til lejligheder, men det viste sig at være for omkostningstungt. Det blev kun til 3 værelser på 1. sal i stuehuset. I 2004 havde Gud talt til Esther om et gennembrud, som viste sig ved, at det blev muligt at købe den tidligere konfektionsfabrik Jørli i Nøvling og omdanne den til lejligheder.

1. januar 2005 overtog Council Center Jørli, og den selvejende institution Council Center blev etableret. Esther besluttede ligeledes at overdrage gården Nøvlingskov til Council Center. I foråret 2006 blev de første 8 lejligheder og lederboligen klar. I 2009 blev der opført 2 lejligheder og 1 værelse, og i 2014 yderligere 2 lejligheder, så der i alt er plads til 13 beboere på Council Center.

Da Esther solgte gården, boede hun i nogle år på Council Center, inden hun flyttede i en lejlighed i Vildbjerg. For at fremtidssikre Esthers vision om et kristent bofællesskab, fik Council Center 8 lejligheder godkendt af Socialtilsynet i 2019. Vi skylder Esther en stor TAK for, at vi her godt 22 år senere har stedet Council Center. Vi arbejder med stor ydmyghed for at videreføre hendes tanker om et kristent bofællesskab. Vi oplever et sted, hvor der skabes livshåb og livsglæde ind i hverdagen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Æret være Esther Krogstrups minde.

Skrevet Af Kirsten Slot Jacobsen, leder af Council Center og Sonja Bjerregaard, bestyrelsesformand