’Vi står i en nyhedensk tid’

– Også i en nyhedensk tid skal vi lede til Jesus og leve i ham, sagde Hans-Ole Bækgaard på Indre Missions årsmøde.

”Vækkelse er også relevant for os, som betragter os selv som troende! I Danmark er vores største fare ikke forfølgelse, men forførelse – at vi langsomt lulles i en åndelig søvn.”

Det fastslog Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaard, i sin beretning under Indre Missions årsmøde i Vejen den 10. juni.

Den kristne æra er forbi

”Der er intet nyt under solen,” indledte formanden med et citat fra Prædikerens Bog. Alligevel rystes vi alle af opløsningstendenserne i samfundet: ”Vi påvirkes af tankegangen om, at hvad der er sandt, autentisk og meningsfuldt er forskelligt fra situation til situation og fra person til person. Ofte er det individuelle i højsædet på bekostning af det fælles, og rettigheder sættes i fokus frem for pligt, ansvar og frisind,” fastslog Hans-Ole Bækgaard.

Med et citat fra en norsk bog fastslog han, at vi både i samfundet og kirken nærmer os et ”etisk nulpunkt” med opløsning af alt, hvad der regnes som normalt i samfundet og familielivet.

Mission i nyhedenskabets tidsalder

IM’s formand fulgte op på samtidsanalysen med en opfordring til en nytænkning af forkyndelsen. For der skal også forkyndes for det sekulariserede menneske i den nyhedenske tidsalder. Også de bibelske profeter Hoseas og Amos levede i en tid med hedenskab og frafald fra Gud. ”Der er ingen sandhed og ingen troskab, ingen kundskab om Gud i landet,” klagede Hoseas. (4,1)

Denne åndelige opløsning medfører et samfundsmæssigt kaos. Men det behøver ikke ende på den måde. For selv Hoseas kom til at opleve vækkelse i sin tid, og der sker stadig vækkelser rundt omkring i verden. Det er bare vigtigt at huske, at kaldet til omvendelse og vækkelse også er relevant for dem, der kommer i kirken og missionshuset.

”Vi arbejder for at vække og bevare, eller som det har lydt siden 2006: Lede til Jesus – leve i ham,” fastslog Hans-Ole Bækgaard.

Frihedsrettigheder

Formanden kom også ind på de aktuelle kirkepolitiske emner omkring afskaffelsen af Store Bededag og undtagelsesparagraffen, som hidtil har sikret, at et menighedsråd kan fravælge kvindelige kandidater til et ledigt præsteembede. Undtagelsesparagraffen handler ikke om diskrimination, men derimod om en hidtil lovfæstet mindretalsbeskyttelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Hvis undtagelsesparagraffen fjernes, fratager man et bestemt kirkesyn og en bestemt embedsforståelse teologisk legitimitet i folkekirken. Og dermed vil åndsfriheden i folkekirken vige for en ligestillingsideologisk tankegang,” vurderer Indre Missions formand.

Der er håb

Med henvisning til budskabet fra Hoseas fastslog Hans-Ole Bækgaard, at vi ikke skal blive ”sortseende” på grund af de kristne værdiers kollaps i Vesten. I stedet må vi være håbefulde.

”For uanset hvordan tilværelsen former sig, er det aldrig enden for Kristi Kirke. Vi må blot fortsat øve os i at være kirke og vækkelsesbevægelse i vores tid – uden at fristes til ligegyldighed og tilpasning eller til isolation og mismod. Vi må lytte til budskabet fra Hoseas om velsignelsen ved at søge kundskaben i Guds ord, så vi kender hans kærlighed til os – en kærlighed, som kan helbrede, og som skaber udholdenhed og troskab,” opfordrede formanden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Økonomi

Indre Missions regnskab for 2022 ender med et overskud på 3,1 mio. Men det skyldes hovedsageligt salg af ejendomme.