Morten Hørning Jensen bliver redaktør i nyt bibel-oversættelsesarbejde

Morten Hørning Jensen.

Det Danske Bibelselskab påbegynder en ny autoriseret oversættelse af Bibelen, og professor ved Menighedsfakultetet Morten Hørning Jensen er valgt til at være faglig leder af oversættelsesarbejdet af Ny Testamente og til at være med i chefredaktionen.

Menighedsfakultetet (MF) skriver om dette i en nyhedsmail: ”På MF glæder vi os over valget af Morten og over, at hans faglige kompetencer bliver bragt i spil i denne vigtige og store opgave, der strækker sig helt frem til 2036. Heldigvis vil Morten under forløbet med bibeloversættelsesarbejdet fortsætte med både at undervise og drive forskning på MF.”

Internationalt format

I nyhedsmailen udtrykker fakultetsleder Thomas B. Mikkelsen fra MF stolthed over valget med ordene:

”I dag har Bibelselskabet via deres nyhedsmail offentliggjort, hvem der skal udgøre chefredaktionen for den nye bibeloversættelse. Her fremgår det, at Morten skal lede det faglige arbejde med NT-oversættelsen. På MF er vi selvfølgelig stolte over, at en kollega er valgt til en sådan opgave! Mortens forskning har internationalt format, og Morten er en meget stærk formidler. Det gør ham til et oplagt valg, synes vi.”

Samlende funktion

”Bibelselskabet har sigtet efter at finde de dygtigste fagfolk til at stå i spidsen for oversættelsesarbejdet. Han [Morten Hørning Jensen red.] er altså ikke valgt til at repræsentere en bestemt fløj af kirken. Som faglig leder af NT-arbejdet skal han have en samlende funktion i forhold til et meget stort og bredt hold af teologer og oversættere. Desuden skal han bidrage til, at den nye NT-oversættelse får den rette faglige kvalitet. På MF har vi et naturligt ønske om at være et fagligt ressourcested for hele kirken. Derfor glæder vi os over, at Morten er villig til at påtage sig denne vigtige opgave. Og vi er selvfølgelig stolte over, at en kollega er valgt til en sådan opgave!”

Skal stadig undervise på Menighedsfakultetet

I praksis vil dette betyde, at Morten i en del år skal bruge en stor del af sin tid på Bibelselskabet. Dog ikke mere end at han fortsat vil undervise på bacheloruddannelsen som planlagt og have sin hverdag på MF. Derimod kommer han til i løbet af det kommende år at stoppe som akademisk leder. Lad os bakke op omkring Morten gennem forbøn og positiv interesse!

Og lad os i det hele taget støtte op om den nye chefredaktion, som nok i første omgang har brug for ro til at komme godt i gang med det nye arbejde,” lyder opfordringen fra fakultetsleder Thomas B. Mikkelsen.