Tidligere børnehjemsbørn tilbydes økonomisk håndsrækning fra LM

I efteråret 2023 gav Luthersk Missions ledelse en uforbeholden undskyldning til de tidligere anbragte børn på børnehjemmet Solgården, hvor lederen i 1960’erne begik seksuelle overgreb. Nu tilbyder Luthersk Mission (LM) ofrene et økonomisk tilskud til professionel hjælp.

LM’s ledelse har skrevet et brev til alle dem, der har været anbragt på børnehjemmet. Her hedder det blandt andet:

”Rent juridisk er Luthersk Mission ikke forpligtet til at yde hjælp eller erstatning til jer, da Børnehjemmet Solgården var en selvejende institution, og sagerne også i forhold til lovgivningen er forældede.”

”Vi har dog valgt at tilbyde et beløb på op til 10.000 kroner som tilskud til udgifter til behandling hos psykolog eller terapeut til dem, der har været udsat for seksuelle overgreb af lederen på Solgården. Da beløbet er skattepligtigt for modtageren, vil vi udbetale op til 17.000 kroner svarende til et nettobeløb på 10.000 kroner efter skat,” hedder det i brevet.

Dybt berørte

Luthersk Mission er ikke forpligtet til at yde erstatning til ofre for overgreb på det tidligere børnehjem i Tarm i 1960’erne. Men ledelsen har valgt at tilbyde et tilskud til fx psykologhjælp, skriver vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidt

”Vi håber, at børnene må kunne opnå en offentlig erstatning i lighed med Godhavnsdrengene, men vi vil med vores tilbud gerne give en håndsrækning til dem, der har brug for at komme videre med behandling hos psykolog eller terapeut,” udtaler vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidt på LM’s hjemmeside.

”Vi er dybt berørte over det store svigt, som sårbare og udsatte børn blev udsat for, og vi vil ønske, det aldrig var sket,” tilføjer Birger Reuss Schmidt.
Hele brevet til de tidligere børnehjemsbørn kan læses på LM’s hjemmeside.