En kristen i militæret

Michael Mogensens værnepligt i kamptropperne er overstået her i maj. Og det har ikke altid været helt let at være kristen og opfylde sin værnepligtDen 20-årige Michael Mogensen er glad for at være inde ved militæret. Men spørgsmålet om at slå ihjel “driller” stadig.

Den 20 årige Michael Mogensen har det rigtig godt i militæret. Faktisk har hans tid i militæret hjulpet til, at han nu kan stå ved sin tro.

Han er dog ikke i en tjeneste, hvor han umiddelbart kan havne i den situation. Han er godt nok i forreste linje, men her sidder han ved sektionsradioen og hjælper den såkaldte spejder-deling med at sende informationer om fjenden videre.
Men på trods af den forholdsvis rolige placering, så vil han stadig kunne havne i ildkamp.
– Jeg kan godt havne i en situation, hvor jeg må gribe til våben, fortæller han. – Men i den situation så handler det om min egen overlevelse.
Michael Mogensen, som kommer fra Hillerød på Nordsjælland, er trænet til at skulle forsvare sig: – Det er et valg mellem ”fjendens” og mit eget liv.
Men Michael understreger, at han ikke ved, hvordan han vil handle, hvis situationen opstår: – Jeg kan ikke vide noget som helst om situationen, før den er der. Men det er jo det, der er det store spørgsmål: om jeg vil kunne slå ihjel.
Og her måtte han udbede sig lidt betænkningstid.
– Det er forkert at slå ihjel. Og det vil komme til at præge mit liv, hvis jeg tager et liv, som Gud har skabt.
– Og i Romerbrevet kap. 13 skriver Paulus jo, at vi skal underordne os myndighederne. Men omvendt så lærer de 10 bud mig også, at jeg ikke må slå ihjel.
Men efter en tænkepause kommer Michael Mogensen med et ”svar”:
– Jeg ville gerne finde et svar, men jeg kan ikke. Det er et følelses-spørgsmål, og Bibelen giver ikke noget klart svar, siger han og fortsætter:
– Det eneste, jeg kan gøre, er at bruge min ”bibel-logiske sans”, mener han.
– Det er det tætteste, jeg kan komme på det.
Men han understreger, at militæret ikke kun handler om at slå ihjel. Og han mener faktisk, at man kan blive kaldet til at gå i militæret:
– Man kan godt sige, at det er et kald. For en kristen soldat kan hjælpe mange. Og jeg er kommet ind på livet af unge på en helt særlig måde, fortæller han og understreger, at der ikke er så meget ved militæret, han må sige nej til:
– Det er faktisk kun den noget hårde militærjargon, som jeg må lukke af overfor.
Men ellers så har det kun været positivt at være med:
– Der opstår et enormt godt fællesskab. Og mine kammerater i militæret er også opmærksomme på, at jeg er kristen. Og der kommer da også ind i mellem nogle svære spørgsmål.
Det at være i militæret har faktisk også haft en vigtig betydning for hans tro:
– Det har hjulpet mig til at stå ved min tro. Og jeg er også blevet styrket, fordi jeg har brugt bøn meget, slutter han.

Læs i næste uge, hvad en kristen militærnægter tænker om værnepligten og militæret.