Forslag: „Åremåls-bisper“

Atmosfæren er giftig efter politikprofessor meldte ud om bispernes ansættelsesforholdProfessoren i politik på Aalborg Universitet antyder, at bispeembedet bør gøres til et tidsbegrænset job, og at man med jævne mellemrum skal på valg. Dr.phil. Søren von Dosenrode skrev dette i en kommentar i Kristeligt Dagblad den 20. maj: Biskopperne: politikere eller embedsmænd.
Dermed prikkede han hul på den aura bispeembedet har af kirkelig fyrste-værdighed.
Professorens aktuelle begrundelse – bispernes strid med Fergo – gør, at ingen centrale debattører i Folkekirken vil tage emnet op nu.
Ingen kan huske en tid, hvor atmosfæren har været så giftig mellem en kirkeminister og Danmarks

biskopper som nu.

– Forholdene er utålelige i øjeblikket. Ingen sober og saglig diskussion er mulig, så længe biskopper og minister sidder i hver sin skyttegrav, siger tidligere kirkeminister Torben Rechendorff (K). Han afviser også at ytre sig.
De andre kan godt
I flere lutherske kirker verden rundt skal biskopperne fra tid til anden have deres mandat fornyet ved et valg. Men i denne uge præsenteres ideen som et værn mod ‘politiserende biskopper’ af dr. phil. Søren Dosenrode, der er professor i politik på Aalborg Universitet og bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer.
Som formand for netop den bestyrelse har Ejvind Sørensen fra Ringsted dog lige så lidt lyst som Rechendorff til at gå ind i debatten lige nu:
– Åremålsansættelse af biskopper er da et forhold, som vi kunne drøfte – og måske endda bør drøfte for at se, om der er gode argumenter for at Folkekirken er bedst tjent med, at biskopper sidder i et begrænset åremål. Men vi skal ikke gøre det ud fra en aktuel strid mellem biskopper og kirkeminister, siger Sørensen.
– Tanken om valg hvert 4. år er noget vrøvl, siger Rechen-dorff.
– At forsøge at sidestille bispevalg med almindelige politiske valg savner enhver begrundelse.
Den tidligere kirke- og kommunikationsminister er bange for, at man enten gror fast eller går i stå, uanset om man er biskop, politimester eller fx skoleinspektør. Det sidste var han selv:
– Jeg var kun 33, da jeg blev udnævnt, så jeg kunne være blevet siddende i 43 år … Jeg tvivler på, at det ville have været godt for skolen!
De ensomme biskopper
Tidl. rektor for Præstehøjskolen Niels Thomsen afskriver også valg, men vil gerne drøfte tiltrængt fornyelse, hvis fx biskopper blev ansat for 10 år. Det må dog være en del af en større reform af præsternes job-struktur:
– Det er kun efteruddannelsen, som har åremålsansættelser. I f.eks. den Nord-Elbiske Landskirke syd for grænsen, fungerer ansættelse på åremål fint, siger Thomsen. Biskoppen har et udsat embede:
– Man kan blive meget ensom af at skulle træffe upopulære beslutninger. Det ses tydeligt, når præster bliver provster, glider ud af det kollegiale fællesskab, og søger over i den tryggere kreds af provster. Biskopper kan blive meget ensomme og lukker sig inde i ‘bispeforeningen’.
Menighedsrådenes landsformand gør opmærksom på, at muligheden allerede ligger efter revisionen af tjenestemandsloven for tre årtier siden:
– Hvad biskopper angår, ville det kræve fundamentale ændringer, men allerede i de gældende rammer kan folk ansættes tidsbegrænset som tjenestemænd i op til 9 år, siger Ejvind Sørensen.
Jan Lindhardt, der er biskop i Roskilde Stift, hæfter sig ifølge Kristeligt Dagblad ved, at kirkeminister Tove Fergo (V) har støttet Dosenrodes forslag om, at biskopperne skal på valg med mellemrum.