200 frikirkeledere til netværkskonference

Præster fra 6 ”frikirkesamfund” samles i Københavns Kristne Kulturcenter- Vi er ved at komme op af skyttegravene, og vi har brug for at gøre noget positivt sammen!Denne melding fra pinsepræst Bergur Skovgaard, Århus, varsler nye tider for danske frikirker, der er så små, at det ville være ligefrem dumt at konkurrere, endsige bekrige hinanden. Han er med i Kristne Kirkers Netværk, et netværk af lokale frikirker, der indbyder til konference denne weekend.
– Vi venter over 200 præster til konferencen, oplyser hans kollega i Baptistsamfundet, Hans Henrik Lund til Udfordringen. Deltagerne kommer foreløbig fra frikirker med baggrund i Pinsebevægelsen, Apostolsk Kirke, Baptistsamfundet, Missionsforbundet, Trosbevægelsen og Uafhængige frikirker og husmenigheder.
Konferencen starter med lunch fredag middag og slutter lørdag aften med ”kick-off” – efter at deltagerne, af bl.a. Lennart Hambre fra ”Nybygget” i Sverige og David Cartledge fra ”Australian Christian Churches”, er blevet grundigt inspireret og har fået besvaret alle spørgsmål om netværkets formål.
– Et større netværk vil være et opgør med års sekterisme og indadvendthed omkring sit eget frikirkemiljø, udtaler Lars Bo Olesen fra Kristent Center i Herning.
– Mange danskere ser vores små, kirkelige enheder som sekter og ikke som åbne kristne fællesskaber, supplerer David Hansen fra Aalborg MenighedsCenter.
Og præsterne mødes med ”arbejdshandskerne” på. Lørdag eftermiddag vil der være ”værksteder” med samtale om mulige områder for samarbejde, bl.a. etnisk arbejde, menighedsplantning, børn, teenagere og unge, musik og kreativitet, samt hele det etiske område.