Folkekirken skal være mere handicap-venlig

Kirkeminister Tove Fergo har i netop besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde handicap-handlingsplaner for det folkekirkelige område.

– Det er på tide, at folkekirken får udformet og vedtaget en handicappolitik, siger kirkeminister Tove Fergo:
– Folkekirken bør tilstræbe at være tilgængelig for alle og mange gange er det de små detaljer, der gør udslaget.

Tove Fergo slår et slag for de handicappede i kirken

Arbejdsgruppen vil komme til at bestå af repræsentanter for Dansk Handicap Forbund, Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, Provsteforeningen, stiftsadministra-tionerne og en bygningskyndig med erfaring på området.
Den 3. september 2003 besøgte kirkeminister Tove Fergo sammen med Landsformanden i Dansk Handicap Forbund Jan Jørgensen og formanden for Dansk Handicap Forbunds Bygge- og Trafikpolitiske Udvalg Arly Dalgaard tre kirker og et kirkekontor på Sjælland for at „teste“ tilgængeligheden.
Det resulterer nu i ønsket om udarbejdelse af en egentlig handlingsplan, så folkekirkens bygninger kan opnå størst mulig tilgængelighed for alle handicapgrupper.
Handlingsplanen forventes færdig i løbet af 2004 og inden da opfordrer kirkeminister Tove Fergo i øvrigt menighedsråd til at tage kontakt til Dansk Handicap Forbund i forbindelse med renovering eller nybyggeri:
– Det er mit indtryk, at der kan opnås store resultater med hensyn til tilgængeligheden til folkekirkens bygninger, hvis der udvises fornøden omhu ved renoveringer og istandsættelser, siger Tove Fergo.