Meteorregn kan have udløst Syndfloden

Sunday Telegraph i London bragte den 4. og 8. november 2001 en bemærkelsesværdig historie: note 1 ”Er meteorer nøglen til mellemøstlige kulturers nedgang?“Artiklen fortæller, at Dr. Sharad Master, en geolog ved University of Witwatersrand, Johannesburg, på satellitfotos har fundet et kæmpemæssigt krater i det sydlige Irak, som er over 3 km stort.
Han opdagede det ved en tilfældighed, da han læste en artikel om Saddam Husseins kanalbygning og så et foto med forskellige formationer af et påfaldende rundt omrids.
Studier af andre satellitfotos helt tilbage fra 1980’erne viser, at fordybningen tidligere indeholdt en lille sø. Men Saddam drænede i sin kampagne imod Marsk Araberne området, og derved kom en ringformet forhøjning, som netop er typisk for kratere, til syne i den udtørrede sø.
Videnskabsfolk har nu beregnet, at krateret efter al sandsynlighed er opstået ved et ødelæggende meteornedslag for ca. 4.000 år siden.
Meteorens ødelæggende kraft har svaret til hundredvis af atombomber. Krateret ligger i Al ‘Amarah regionen, ca. 15 km nordvest for, hvor floderne Tigris og Eufrat flyder sammen i et delta.
Nedslaget må have forårsaget ødelæggende ild og oversvømmelse. Var det herved, Syndfloden blev sat igang – eller var det i forbindelse med dette, at Babelstårnet længere nordpå styrtede sammen, og det regnede med ild og svovl fra himlen, så menneskene spredtes i alle retninger, som Bibelen fortæller om?

Barringer Meteor Crater i Arizona er med sine 1200 meter i diameter og 200 meter i dybden. Man gætter på, at det er 50.000 år, men alle tidsfastsættelser ud over nogle få tusinde år, bygger på teorier, som ikke er bevist. Og krateret i Irak er over dobbelt så stort i diamater – nemlig ca. 3 km…!

De første civilisationer bukker under her

Sunday Telegraph nævner, at dette måske kan forklare, hvorfor mange tidligere kulturer åbenbart forsvandt netop omkring 2300 f. Kristus. Det gælder f.eks. Akad-kulturen i det centrale Irak (Babylon) med dets halvmytiske hersker Sargon (Bibelens Nimrod?). Det gælder også den pludselige slutning på det 5. dynasti i Egyptens Gamle Rige efter opførelsen af de store pyramider samt den pludselige forsvinden af hundredvis af bosættelser i det senere Israel.
Hidtil har arkæologer forklaret disse tidlige civilisationers sammenbrud med bl.a. krige og ændringer i klimaet, mens astronomer har foreslået, at meteornedslag kunne være årsagen.
Krateret er i hvert fald af nyere dato – efter geologiske forhold. Sedimenterne i denne region er meget unge, så hvad der end medførte den krateragtige struktur, så må det være sket indenfor de seneste 6.000 år, siger Dr. Master, der har beskrevet sine opdagelser i tidsskriftet “Meteoritics & Planetary Science”. Hans opdagelser er også omtalt i andre tidsskrifter. Dr. Master er med i en videnskabelig gruppe, Impact Cratering Research Group, der undersøger kratere som følge af meteornedslag fra det ydre rum.
Dr. Benny Peiser, som underviser om meteornedslag på John Moores University i Liverpool, kalder krateret for en af de mest betydningsfulde opdagelser i de senere år, og den bestyrker hans egen og andres research på området. Han nævner, at et krater fundet i Argentina stammer fra samme periode, hvilket tyder på, at jorden er blevet ramt af en regn af store meteorer på den tid.

Gilgamesh

Opdagelsen af krateret kaster også nyt lys på Gilgamesh eposet, som netop taler om ”syv dommere fra helvede”, som løftede deres fakler og satte ild på landet, og en storm, som vendte dag til nat og skabte en mægtig oversvømmelse. Gilgamesh besøger Utnapishtim – Bibelens Noa. note 2
Digtet stammer fra samme periode. Selv om mange arkæologer er tilbøjelige til at placere digtet længere tilbage i urhistorien, er den første nedskrevne udgave af det fra omkring 2200 f. Kr.
Et andet skrift fra den periode kaldet ”Akkads forbandelse” taler om „flammende potteskår, der regner fra himlen”.

Krateret i Irak, som blev opdaget på luftfoto, tyder på en meteorregn ca. år 2000 f. Kr. eller før. Omkring år 2.345 f. Kr. er der konstateret en brat nedgang i alle kulturer…
Ifølge Bibelens kronologi skete Syndfloden netop år 2.349 f. Kr.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Store meteorer ville udløse en syndflod

Kort før Kristi tid mente den jødiske astronom Rabbi bar Nachmani, at Syndfloden fra Noas dage skyldtes to ”stjerner”, som faldt ned fra himlen. „Da Gud besluttede at sende oversvømmelsen, tog han to stjerner fra Khima, kastede dem på jorden og sendte på den måde Syndfloden.” note 3
Hentydede han i virkeligheden til to mægtige meteorer, som man kendte til i Mellemøsten, og hvoraf den ene var den, der faldt i Irak?
Bill Napier, en astronom ved Armagh Observatory, mener, at der var en regn af meteorer.
Han fortæller til Science Tuesday, note 4 at en komet ved navn Encke, der blev opdaget i 1786, er en rest af en større komet, som gik tusind stykker for ca. 5.000 år siden og spredtes i universet og kan have ramt jorden i den tidligere bronzealder, hvor skyen af meteoraffald kan have formørket solen.
Napier forbinder disse begivenheder med en afkøling af klimaet, som er målt i tre ringe i en periode omkring 2354-2345 f. Kr.
Der er ifølge Benny Peiser fra Liverpool John Moores University fundet et dusin store meteorkratere, og da jorden består af meget mere hav end land, må det forventes at der findes dobbelt så mange store meteorer i havet. Og de har medført kæmpemæssige flodbølger, såkaldte Tsunamis,med langt større konsekvenser end meteorer, der falder på land.

Passer det med årstallene?

Endnu engang viser det sig, at de bibelske beretninger og nogle af de andre ”myter”, som f.eks. Gilgamesh, ikke kun er opdigtede historier, som vi ofte er blevet forklaret, men meget vel kan henvise til faktiske historiske begivenheder.
Hvis man sammenregner slægstregistrene fra Syndfloden frem til Kristi tid, som den irske ærkebiskop James Usshaer gjorde allerede i 1650, så når man frem til, at oversvømmelsen skulle være sket 2349 f. Kr.
Naturligvis skal disse beregninger tages med et gran salt, for der kan være udeladt nogle generationer, og personligt mener jeg, at Syndfloden må ligge længere tilbage.
Men det er alligevel påfaldende, at der åbenbart nogenlunde samtidigt skete nogle dramatisk meteornedslag
Meteornedslaget i Irak kan også have haft med det senere Babelstårn at gøre. Ifølge Bibelen blev det ødelagt af ild fra himlen. Og det er i hvert fald sikkert, at et meteornedslag af den størrelse ikke er gået stille for sig! Det bliver spændende at følge, når videnskabsfolk får endeligt fastslagt, hvornår meteornedslaget skete. Det kan nemlig måles med radioaktive målinger, hvis man finder smeltet klippe eller glas frembragt af varme fra nedslaget.

Note 1: „Meteor clue to end of Middle East civilisations“ by Robert Matthews, Science Correspondent, Daily Telegraph, London. Historien blev fulgt op med flere oplysninger i Telegraph den 8. November.
Note 2: „…and the seven judges of hell … raised their torches, lighting the land with their livid flame. A stupor of despair went up to heaven when the god of the storm turned daylight into darkness, when he smashed the land like a cup.“ – An account of the Deluge from the Epic of Gilgamesh, circa 2200 B.C.
Note 3: Tractate Brakhot (Seder Zerafim) chapter IX, Fol. 59a, transl. by Maurice Simon, ed. by I. Epstein (London, 1948): „When the Holy One . . . wanted to bring a flood upon the world, He took two stars from Khima and brought a flood upon the world.“
Note 4: Gengivet fra Science.com, 13 November 2001.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Obs! En længere og mere udførlig udgave af denne artikel bringes i Henri Nissens bog om genopdagelsen af „Noas ark“ som er planlagt til udgivelse i 2004 på Forlaget Scandinavia.