Fremstormende pinsekirke på vestkysten

Skjern Kirkecenter seksdoblet på 2 år.
Arbejder nu i 4 byer.Der kom pludselig vind i sejlene, da Pinsekirken i Skjern fik nyt ungt præstepar. Nu har Skjern Kirkecenter afdelinger i 4 danske byer.

Det dynamiske præstepar Eik og Kezia Bidstrup

Fra at være knap 15 besøgende på den ugentlige gudstjeneste i januar 2002 til omkring 90 besøgende pr. januar 2004, er den lille pinsemenighed seksdoblet på to år. I 2003 opførte menigheden et nyt kirkecenter i den vestjyske by. Samtidig ville man starte en menighed op i Grindsted, hvor der i forvejen var en lille pinsemenighed. 1. januar blev de to menigheder slået sammen.
– Pinsekirken i Grindsted har i de seneste år oplevet, at kræfterne var begrænsede, idet man kun var en lille håndfuld mennesker tilbage. Da Skjern Kirkecenter besluttede at starte et arbejde op i byen, blev dette til, at det kan gøres i allerede eksisterende rammer, fortæller informationsmedarbejder Karsten Molander.
Skjern Kirkecenter har nu 4 afdelinger i henholdsvis Skjern, Grindsted, Videbæk og Århus. 1. januar antog kirken det mere internationalt klingende navn UNIC.

Stadig en pinsekirke

– Selv om menigheden er gået fra at være en lokal menighed til at dække foreløbig fire byer, så er menigheden dog fortsat en menighed i netværket af pinsekirker, påpeger menighedens præstepar Kezia og Eik Bidstrup.
Det frikirkelige arbejde i Skjern startede midt i 70’erne med opstart af en tværkirkelig menighed som følge af et samarbejde mellem Apostolsk Kirke og Pinsekirken i Herning. Efter en splittelse blev menigheden, der i processen var skrumpet ind til en håndfuld mennesker, en udpost under Pinsekirken i Herning.
Bidstrups ansættelse i 2002 og nye tilflyttere betød et afgørende vendepunkt for den lille menighed.