Christina og Jørgen Rydkjær Bratkov
Præstepar til Silkeborg

Christina og Jørgen Rydkjær Bratkov er ansat som nyt præstepar i Oasefællesskabet i Silkeborg pr. 1. marts 2004 Christina og Jørgen har siden de blev gift i 2002 begge været en del af præsteteamet i København Vineyard, hvor Christina har været ansat som præst siden 2001. Det har været et stort ønske for dem, at de fortsat kan tjene i fællesskab, så selv om det er Jørgen, der bliver ansat som præst, vil Christina være en aktiv del af deres fælles tjeneste i menigheden.
Både Christina og Jørgen har stor viden og erfaring på lederniveau, og de er begge kendt som dygtige undervisere. De har begge en stor nød for at række ud, og gennem deres tjeneste i København Vineyard har de oplevet, at søgende mennesker er kommet til tro.
Jørgen har netop afsluttet sin teologiske uddannelse på Københavns Universitet/DBI og har en tidligere uddannelse som elektroingeniør bag sig. Jørgen blev kaldet til at være kristen som 21-årig gennem en åbenbaring og har siden været aktiv især i LM og i KFS gennem studietiden. Gennem sit teologistudium har han været tilknyttet DBI samtidig med, at han bevarede interessen for karismatikken. For nogle år siden mødte han Vineyard og Christina.
Christina er uddannet som lærer, men har de senere år taget videreuddannelser indenfor organisation og ledelse. Siden 1998 har hun været ansat i Kristelig Fagbevægelse, hvor hun har arbejdet med uddannelse og salg. De sidste 5 år har hun været en del af lederteamet i Købehavn Vineyard.
Christina er 38 – Jørgen er 40 år, og de har Anna Cecilie på 7 måneder og venter en lille ny til august.

Nye lokaler

Oasefælleskabet i Silkeborg er en evangelisk luthersk og karismatisk frimenighed. Menigheden, der i længere tid har ledt efter veleegnede lokaler til kirkens aktiviteter, har for nylig købt Arena Centret af Silkeborg Skydebaneforening med overtagelse 1. maj 2004. Efter en større renovering forventes lokalerne at blive taget i brug til august 2004.