Gudstjenester på museum

Statens Museum for Kunst holder kunstinspirerede gudstjenesterIgen i år indbyder Statens Museum for Kunst til en række „museums-gudstjene-ster“. Otte teologer forkynder deres budskaber med udgangspunkt i kunstværker fra museets samlinger.

Salmedigteren Holger Lissner prædiker også

Museumsgudstjenesterne har før været en stor succes, og frem til jul har museet inviteret en række teologer til at belyse religiøse temaer på baggrund af kunstværker fra museets samlinger.
I løbet af febraur har sognepræst Flemming Pless samt præst og forfatter Johannes Møllehave „været på“. For resten af året er programmet:
28. marts: Biskop Erik Norman Svendsen prædiker om Marias bebudelse.
25. april: Teolog og forfatter Agnete Brink prædiker om kærligheden i anledning af det forestående kongelige bryllup.
5. september: Sognepræst Lene Tvilling prædiker om utroskab.
3. oktober: Sognepræst og salmedigter Holger Lissner prædiker om 17. søndag i Trinitatis.
21. november: Generalsekretær for Det Danske Bibelselskab Tine Lindhardt.
5. december: Biskop Jan Lindhardt byder til julekoncert med læsninger.
Der er fri adgang til museumsgudstjenesterne, hvor kunstværkerne bliver gengivet på en storskærm ved Scenen.