BDM får 6 mio. kr. til mobilt klinikarbejde

Det kunne generalsekretær Jørgen Bøytler oplyse på BDMs missionsfest søndagMissionsselskabet BDM har netop fået en bevilling fra Danida til at drive en mobil klinik i fem år ved Tanganika-søen i Tanzania.

BDMs generalsekretær Jørgen Bøytler lytter, mens formanden Mogens Kappelgaard er på talerstolen

Det kunne generalsekretær Jørgen Bøytler oplyse på BDMs Missionsfest i Christiansfeld i søndags.
Bevillingen betyder at der skal ansættes læger og sygeplejersker til arbejdet, som vil være til stor gavn for 80.000 malaria og AIDS plagede i 33 landsbyer.
– Men selv om vi får alle disse penge, må I gerne blive ved med at støtte, understregede Jørgen Bøytler overfor missionsvennerne.
– For en stor bevilling betyder også meget administrativt arbejde for os.

Økonomien restaureret

BDM er ellers igen ved at få balance i sin økonomi, kunne formanden, rektor Mogens Kappelgaard, Ringkøbing, oplyse i sin beretning.
– Det er ikke et mål i sig selv for os at have overskud, men det er nu heller ikke et mål år efter år at have et stort underskud, sagde Kappelgaard.
– Vort mål er at udsende missionærer, så evangeliet kan blive forkyndt.
Generalsekretær Bøytler slog fast efter sit seneste besøg i Tanzania, at BDM nu har en „rigtig god gruppe missionærer“, som han endda måtte bede om at tage den lidt med ro for at de ikke skulle blive overanstrengt.
– Og vi har flere missionærer, som venter på at komme ud, hvis vi blot havde penge til det, sagde han.
BDM arbejder udover Tanzania også i Albanien (se artikel side 11) og to unge volontører var netop vendt hjem fra Labrador, hvor de har arbejdet blandt inuitterne. BDM vil ger-ne sende nye unge til Labrador.
Andre volontører, som har været i Afrika, oplyste i øvrigt på årsmødet, at de nu havde organiseret sig for at få indflydelse og „nedbringe gennemsnitsalderen i BDM“.
Den bemærkning blev modtaget med klapsalver – af de ældre missionsvenner.
BDM betyder Brødreme-nighedens Danske Mission og er et af de ældste missionsselskaber herhjemme. Det har tidligere også arbejdet på Grønland og De Vestindiske Øer. Det støttes især af missionsvenner udenfor Brødremenigheden.
Men Missionsfesten holdes altid i Christiansfeld og i år var en del af årsmødet henlagt til den nyrestaurerede kirkesal i det gamle Søstrehus, som dermed blev taget i brug igen.