Stor konference for fællesskab mellem kristne

Ægtepar står bag en stort anlagt konference for ledere i folkekirker, frikirker og internationale kirker i DanmarkÆgteparret Carol og Henrik Krogstrup har fået en vision om at lave en stor fælleskirkelig leder-konference. Ikke bare for folke- og frikirker, men også for lederne i de mange internationale kirker i Danmark.

Carol og Henrik Krogstrup er værter ved den nye konference

Den første konference finder sted i Københavns Kristne Kulturcenter lørdag den 21. august under titlen „Move of the Holy Spirit 2004“. Parrets vision er at lave en ny konference hvert år.
– Gud har lagt det på vore hjerter at arrangere en årlig konference for kirken i Danmark, siger ægteparret.
– Der er behov for en større grad af fællesskab kirkerne imellem. Et fællesskab der er uafhængig af trosretning.

Helligåndens kraft

Udover at styrke relationerne mellem kristne i Danmark er formålet med konferencen at tilbede Gud og bede ham om at fylde de danske kirker med Helligåndens kraft.
– Der er behov for langt flere manifestationer af Helligåndens kraft i de danske kirker, hvis kirken skal gøre sig håb om, at påvirke det danske samfund, siger parret.
– Vi lever i en tid med vold og terror. Derfor er der mere end nogensinde brug for, at kirken sammen står frem og forkynder Guds ord med Helligåndens kraft.

Bred talerliste

Konferencen henvender sig til alle ledere i kirkeligt arbejde. Både de som har en lederposition, og de som oplever et kald til at lede, men endnu ikke er i en tjeneste.
– Vi ved ikke på forhånd, hvem Gud vil kalde, men alle er velkomne til at deltage, siger arrangørerne.
Talerrækken på konferencen er ligeså bred som målgruppen. Konferencen åbnes om formiddagen af kirkeminister Tove Fergo, der er indbudt som æresgæst.
Derefter taler bl.a. evangelist Torben Søndergaard fra JesusHuset i Herning, Clara og James Commey, der er præster i International Harvest Chrtistian Center og Carol Krogstrup, der også er vært på konferencen.

På dansk og engelsk

Konferencen er første store aktivitet i Krogstrup-parrets nye organisation River of Life Denmark, der også de kommende år vil stå bag arrangementet
River of Life Denmarks arbejde er både fælleskirkeligt og multikulturelt. Derfor vil konferencen foregå på både dansk og engelsk.
Arrangørerne har for nylig sendt indbydelser ud til en lang række danske kirker.