MF-turné i Sønderjylland

Fra den 22. til den 26. august vil 11 studerende og ansatte fra Menighedsfakultetet (MF) i Århus besøge kirker og missionshuse i Sønderjylland. Gennem forkyndelse, undervisning og information om MF’s arbejde vil fakultetet med besøget pleje kontakten til sit sønderjyske bagland. Teologifolkene fra Aarhus skal holde både gudstjenester og møder i sogne- og missionshuse samt besøge gymnasie- og efterskoler. Formålet med turen er både at give de studerende praktisk erfaring i at formidle informationer og at styrke synet for fakultetets arbejde – og selvfølgelig at „forkynde Bibelens budskab“, som MF selv formulerer det.
Menighedsfakultetet underviser teologistuderende i Århus med henblik på at uddanne kommende præster og forkyndere. Undervisningen er et supplement til undervisningen på Aarhus Universitet, hvor eksamenerne tages.
Fakultetet arbejder for tiden på at udbyde en selvstændig bacheloruddannelse i teologi fra 1. september 2005. Uddannelsen er relevant for både dem, der ønsker at blive præst og dem, der ønsker en anden forkyndende eller undervisende tjeneste i kirkeligt regi.
MF’s budget på ca. 6,2 millioner kr. finansieres næsten udelukkende af gaver fra sympatisører, hvorfor pleje af baglandet er en vigtig disciplin blandt fakultetets ansatte og studerende.
– jeli