Sved og hårdt arbejde i ferien

Ni unge kristne var i denne sommer på arbejdsferie i Moldavien. De lavede praktisk arbejde og var sammen med belastede børn. Det var både udfordrende og berigende
At køre til Moldavien er som at sætte sig ind i en tidsmaskine. På vej dertil rejser man 50 år tilbage i tiden. Hestekærrer læssede med hø kører på vejene, som er hullede, og vejskilte er der få af. Turen til det lille fattige land ved Sortehavet fra Danmark er lang. Det tog tre dage for teamet fra YFC (Youth for Christ) at komme dertil i bus.

Selv om Project Serve er hårdt arbejde, var der også tid til en dukkert med børnene

Ni unge mellem 18 og 26 år tog af sted som ProjectServe team d. 26. juni-11. juli for at renovere et dagscenter for børn og unge og være involverede i arbejdet med børnene. Det handlede om at tjene mennesker og derigennem vise Guds kærlighed. Teamet boede i byen Cahul i den sydlige del af Moldavien. Renoveringsarbejdet bestod blandt andet i at grave en septitank. Dagscenteret havde kun et skur i haven til at besørge i. Det var hævet en meter over jorden og havde et hul i gulvet.

Et nyt hul til toilet

Danskerne fik til at opgave at grave et tre meter dybt hul ved siden af dagscenteret, som det lille hus i stedet skulle stå hen over. De tre unge mænd på teamet fik ansvaret for dette og gravede de næste 10 dage i 30 graders varme for at få hullet dybt nok. Derudover bestod arbejdet også i at male rør, rydde jord og flytte sten og grus. Det blev hovedsageligt pigernes arbejde. Om eftermiddagen legede teamet med børnene, viste drama og sang og spillede. En af de mest populære lege blandt børnene var ’the slide thing’. Det var en presenning, som teamet lagde ud på en bakke og derefter hældte brun sæbe og vand ud over. Børnene fik plasticsække på, og så gjaldt det om at kaste sig ned ad bakken med så meget fart på som muligt.

Vigtigst at ville tjene

Harald Aalbers er formand for YFC’s bestyrelse i Moldavien og udvikler arbejdet med børn og unge. Han var kontaktperson for teamet.
– Det har været spændende for børnene at få så meget opmærksomhed. At det var folk fra et andet land har været specielt for børnene. Det praktiske arbejde hjælper lidt, men det vigtige er, at det er godt for folk her at se, hvordan man tjener. At se nogle ofre tid og penge på at tjene, siger han.
Hver af teamdeltagerne betalte 2.300 kr. for at være med og skulle derudover fundraise 2.500 kr., som blev brugt til gaver og til støtte for arbejdet i Moldavien.
Angela Antohi er lige nu leder for dagscenteret i Cahul, som er en del af YFC Moldaviens børnearbejde. Hun fortæller, at hun har været glad for at have et ProjectServe team på besøg.
– Jeg har lært, hvordan man kan gøre tingene anderledes. Der var meget glæde. Det giver energi at se et team udefra, og folkene på teamet var virkelig gode, siger hun.
Angela Antohi prøver at hjælpe børnene på forskellig vis. De kommer alle fra familier, som er belastede af misbrug, mishandling og fattigdom. For fire måneder siden købte YFC Moldavien et hus, som nu er ved at blive renoveret og ombygget til at blive et dagscenter. Lige nu har det åbent to dage om ugen, men til september skal der være åbent fem dage om ugen. Formålet er, at børnene skal kunne få mad, blive vaskede, få lektiehjælp og bibelundervisning. Da teamet fra Danmark var på besøg, var der 15-20 børn mellem 13 og 17 år, som regelmæssigt kom på dagscenteret.

Opleve ting med Gud

De ni unge mennesker fra Danmark fik noget forskelligt ud af at være af sted.
– Det har været udfordrende og inspirerende. Tjeneraspektet har udfordret mig meget, fordi jeg hele tiden skal have Guds perspektiv og fokus på hans hjerte. Man kan ikke være selvisk, og mine handlinger må udspringe af det, siger Ninna Mach, 23 år, som var med på ProjectServe for tredje gang.
En af de bedste oplevelser, som Ninna Mach havde, var da teamet og børnene stod i en rundkreds og sang og klappede.
– Et af børnene så 100 pct. glad ud. Det har fyldt mig med varme. Det at synge og klappe er ret banalt. Vi ændrede ikke på deres situation, men i det øjeblik oplevede jeg glæden ved at sende smil ind i andres liv, siger Ninna Mach, der kommer fra Århus.
Filip Nørby fra Vejle er 18 år og var med på ProjectServe for første gang.
– Det var en fed blanding mellem at komme på ferie og opleve ting med Gud. Det har også været hårdt at tjene, fordi det er så intenst. Jeg føler, at jeg har givet alt, hvad jeg havde fysisk og psykisk i de 14 dage for børnene og i arbejdet, siger han.

Udfordrende

Han synes, at det bedste har været at være sammen med børnene og at lære resten af teamet at kende.
– Det har været udfordrende at være af sted sammen med folk, man ikke kender. Der kan nemt komme misforståelser, men det gode har været fællesskabet, siger han.
Ninna Mach blev også udfordret af at være på team.
– Det har været berigende, fordi man kan give til hinanden, og man kan udveksle tanker. Man kan være med til at opmuntre og opbygge hinanden. Det har været krævende, fordi man er træt, og fordi jeg let bliver irriteret. Jeg vil gerne have Guds sind og se det gode i folk og bære over. Det er fantastisk med en teamfølelse. Man opbygger noget, der er specielt. At være en del af sådan et fællesskab er et privilegium, erklærer Ninna Mach.
Helle Christensen, 24 år, var leder for ProjectServe-teamet.
– Det var udfordrende at få det til at hænge sammen. Jeg havde måske frygtet det lidt, men det er gået over alle forventninger, siger hun.
Hun mærkede også en kulturel forskel mellem Moldavien og Danmark.
– Der er en sprog- og kulturbarriere. Vi er meget punktlige, og de er mere afslappede og ikke stressede. Nogle aftaler blev misforståede, så vi var nødt til at være fleksible, siger lederen, der kommer fra Købehavn.
Ikke desto mindre siger Helle Christensen, at hun gerne vil af sted igen. Det samme siger Filip Nørby.
– Det er ideelt, at man kan komme på ferie og få nogle oplevelser med Gud. Det kan jeg varmt anbefale, siger han.
Ninna Mach vil også gerne af sted igen, men vil gerne prøve et nyt projekt.