Dansk/udenlandske par på kursus

En halv snes familier fra Ukraine, Afghanistan, Indien, Filippinerne, Irak, Egypten, Congo, Ghana, Storbritannien og Danmark var i weekenden samlet til kursus for dansk/udenlandske ægtepar.Kurset blev afholdt i samarbejde med Institut for Diakoni og Sjælesorg som et kirkeligt tilbud om netværk og erfaringsudveksling til det voksende antal tværkulturelle familier i Danmark.
– På weekenden opdagede vi, at vi ikke var alene. De problemer, vi har, er meget almindelige. Det er en lettelse at vide, at de kan løses på mange forskelillige måder.
Sådan beskriver en af deltagerne sit udbytte af kurset, og flere andre giver udtryk for, at de her fik noget, som de ofte savner i hverdagen.

Ressourcepersoner

– Vi betragter de tværkulturelle familier som vigtige ressourcepersoner i kirkens integrationsarbejde og i tværkulturel mission i Danmark,“ siger Birthe Munck-Fairwood fra Tværkulturelt Center, der tog initiativ til weekenden.
– Flerkulturelle familier har let ved at få kontakt med andre nydanskere, fordi den ene ægtefælle selv er udlænding og ved, hvad det vil sige at skulle begynde forfra på et nyt sprog efter nye kulturelle spilleregler. Samtidig har den danske ægtefælle en vigtig opgave som kulturtolk og brobygger ind i det danske samfund for nyankomne flygtninge og indvandrere fra ægtefællens kulturkreds.
– ole