Efterskoleelever tager forskud på gymnasiet

Hvorfor udsætte lektiechokket til 1.g, når man kan prøve kræfter med gymnasiet allerede i 10. klasse? Det har 21 elever på Vejlefjordskolen i Østjylland valgt
21 elever i Vejlefjordskolens 10. klasse kan bare ikke få det hårdt nok. Derfor har de valgt en særlig linje, hvor de kombinerer de almindelige skolefag med tre fag, som egentlig hører hjemme i gymnasiet.

Det kan godt volde problemer, at undervisningsmaterialet i faget religion er skrevet til 3.g’ere, mener Lennart Jørgensen og Malene Sørensen fra Vejlefjordskolens Gym-10. Heldigvis er rektor og religionslærer Kay Flinker parat med hjælp

Gym-10 hedder den særlige linje, hvor eleverne får en smagsprøve på undervisningsformen, lektiemængden og eksamensformen, som den er i gymnasiet.
– Gym-10 er for de elever, som gerne vil i gymnasiet, men af den ene eller anden grund ikke helt er klar til det efter 9. klasse. Det kan være, de mangler en lille smule fagligt eller ikke helt føler sig modne nok. Andre vælger Gym-10, fordi de ikke er helt sikre på, at gymnasiet er noget for dem, men gerne lige vil prøve det af inden, siger Vejlefjordskolens rektor Kay Flinker.
– Under alle omstændigheder får Gym-10 eleverne en mere smidig overgang fra folkeskolen til gymnasiet.
I år har Gym-10 eleverne biologi, religion og musik på gymnasieniveau, mens de følger de almindelige skolefag som dansk, matematik og engelsk på almindelig 10. klasseniveau. Til gengæld går de glip af mere praktiske fag som f.eks. idræt og billedkunst.
Når undervisningen i de tre gymnasiefag er slut, er der eksamen, og når den er bestået , får eleverne et eksamensbevis. Det betyder, at de kan slippe for de tre fag, når de fortsætter i gymnasiet. Omvendt kan de også vælge at tage et eller flere af fagene om, hvis de f.eks. gerne vil forbedre en karakter.

Lektie-chok

Selv om Gym-10 kun er en forsmag, kan gymnasiet godt virke skræmmende. Ikke mindst lektiemængden.
– Det er noget helt andet end folkeskolen. Her skal vi måske læse mere end 10 sider som forberedelse til en dobbelttime. Og det er svært, når man i religion læser bøger, der er skrevet til 3.g’ere, siger Malene Sørensen, der er elev på Gym-10.
På en skoledag, hvor der både er biologi og religion på skemaet bruger hun rask væk to en halv time på at forberede sig til de to fag.
For at de mange eksamener ikke skal klumpe sig sammen næste sommer, har eleverne på Vejlefjordskolen et helt års pensum i religion dette efterår. Eksamen i religion er allerede til jul. På den måde kan eleverne lære meget af deres første gymnasie-eksamen, som de kan bruge inden de mange eksamener til sommer.
– Det er da hårdt med seks timer om islam og grønlandsk religion om ugen. Men det er meget mere spændende end 10. klasse-fagene, siger Malene.
Hun valgte Gym-10, fordi hun gerne vil vente på den nye gymnasiereform, som først træder i kraft næste år. Og fordi hun gerne ville i en klasse, hvor alle var enige om at arbejde målrettet mod gymnasiet.

Voksen på et frikvarter

For klassekammeraten Lennart Jørgensen var det et spørgsmål om modenhed, da han valgte Gym-10 i stedet for at gå direkte i gymnasiet.
– Jeg følte ikke, at jeg var helt klar til springet, men nu føler jeg, at jeg ved, hvad jeg går ind til næste år, siger han.
– Der er stor forskel på folkeskolen og gymnasiet. F.eks. kan vi godt sidde i en matematiktime og repetere noget, vi lærte i 7. klasse, og så i næste time har vi religion, hvor vi læser 3.g-stof. Så er man pludselig blevet voksen i løbet af et frikvarter, siger Lennart.

Mere ansvar til eleverne

Vejlefjordskolen er et af de få steder i landet, hvor det er muligt at kombinere grundskolefag med gymnasiefag. Og det er kun muligt, fordi Vejlefjordskolen ud over efterskole og grundskole også er et gymnasium.
– For at kunne tilbyde gymnasiefagene er vi nødt til at låne lærere fra gymnasiet, fordi gymnasielærere skal være universitetsuddannede, forklarer Kay Flinker.
– Det betyder også, at undervisningen ligner gymnasieundervisningen så meget som muligt. Bl.a. har eleverne ansvar for egen læring. Det betyder, at eleverne ikke får skældud, hvis de ikke har lavet deres lektier. Det er deres eget ansvar. Men selvfølgelig kan vi godt tage en snak om lektielæsning ind imellem.
Ud over Gym-10 har Vejlefjordskolen også en ganske almindelig 10. klasse. Og det er sket, at elever fra Gym-10 er sprunget over i en almindelig klasse, fordi det var for svært.
Vejlefjordskolen er tilknyttet Adventistkirken og har ca. 300 elever fra 0. klasse til 3.g. 135 elever fra 8. kl. til 3.g. er kost-elever og bor på skolen.