Guds kendelse

Cliff Richard:
Verdensberømt engelsk
sanger og sangskriver

Derfor er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For i Kristus Jesus har den livgivende Åndens lov løst dig fra syndens og dødens onde cirkel. Gud gjorde det, som loven på grund af vor ugudelige natur ikke var i stand til. Gud tog sig af synden ved at sende sin egen søn i skikkelse af et syndigt menneske, Ja, syndens magt blev tilintetgjort ved, at han gav sig selv som offer for vore synder, for at Guds lov opfyldes i os, når vi lader os lede af Helligånden og ikke længere drives af vor gamle, syndige natur. (Rom. 8,1-4)

Ingen undskyldninger er nødvendige for at fortsætte med Guds flugtvej! Her er yderligere et par utrolige vers, som skærer det ud i pap. Hvis du nogensinde har undret dig over, hvorfor kristne bliver opflammede og begejstrede, når de fortæller andre om Jesus, så læs det første vers igennem for dig selv et par gange. »… ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus.« Ingen betingelser, ingen »måske’er«; det er en reel kendelse, og hvis vi sad på forbryderbænken, ville vi på grund af dens styrke kunne gå ud, ikke længere som anholdte, men som frie mænd og kvinder, drenge og piger.
Da Jesus døde på korset opfyldte han alle lovens krav til offeret, i stedet for at du og jeg skulle betale straffen, gjorde Han det.
Der fortælles en historie om en gammel vaneforbryder, som gennem hele sit liv havde begået den ene lovovertrædelse efter den anden. Endelig blev han bragt for dommeren, som tilfældigvis var en, der havde været hans ven hele livet. Alle i retten spekulerede på, om dommeren på grund af deres lange venskabsforhold ville være mild i sin dom. Men da tiden kom for domsafsigelsen, lød der gispen rundt omkring, for dommeren bekendtgjorde, at fordi loven måtte tilfredsstilles, havde han ikke andet valg end at afsige den strengest mulige dom. Men så tilføjede han noget … »Men fordi du er min ven, vil jeg betale straffen i stedet for dig. Du er fri.«
Som de fleste illustrationer er denne langt fra fuldkommen, men den giver en brugbar forklaring på det, disse vers lærer os. Da Gud er den fuldkomne dommer, må Han sørge for, at loven bliver opfyldt, men da Han elsker os ligeså fuldkomment, sendte Han Jesus, for at Han kunne være vores »syndoffer«.
Idet vi så antager, at vi er opsat på at leve på en måde, som er acceptabel for Gud – og jeg erkender, at der er nogen, som er revnende ligeglade med det – så synes der at stå to valgmuligheder åbne for os. Vi kan vælge den gammeltestamentlige måde – forsøge at opfylde lovens betingelser ved en totalt ufejlbarlig lydighed overfor den (hvilket grundet vores natur er umuligt!) – eller vi kan anerkende Guds gratis offer, som er fuldstændig ufortjent, og som vi aldrig kunne gøre os fortjent til.
Gå lige tilbage til vers et. Bemærk, at det ikke er alle, der modtager kendelsen »ingen fordømmelse« men kun dem, der er »i Kristus Jesus«. Det er nødvendigt, at vi er klar over, hvad det betyder, og om vi er indbefattet!

Cliff Richard (1940- ) blev født i Indien, hvor han boede til han var otte år. Da familien flyttede tilbage til England, begyndte Harry Webb, Cliff Richards oprindelige navn, at synge i diverse grupper.
I 1958 sagde Harry Webb sit job i en radio- og tv-forretning op og blev professionel kunstner under navnet Cliff Richard. Siden da har Cliff været en af de største stjerner inden for popmusikken.
I 1966 blev Cliff en kristen, og han har på en særlig måde formået at forene en stærk tro med et liv som superstjerne.
Artiklen her er fra bogen ‘JESUS – dig og mig’ udgivet af Forlaget Scandinavia i 1988.