Største hold studerende i 32 år

20 nye teologistuderende har dette semester indfundet sig på det alternative uddannelsessted Dansk Bibel-Institut (DBI) i København. Det er det største antal i 32 år, vel at mærke i en tid, hvor der hvert år optages færre og færre teologistuderende på universiteterne.
DBI er en fri og uafhængig institution, som tilbyder alternativ og supplerende undervisning til teologistuderende ved Københavns Universitet. Otte af de nye studerende modtager undervisning på DBI som et led i den tværkulturelle teologiuddannelse ved Misjonshøgskolen i Stavanger, mens de resterende 12 læser teologi ved Københavns Universitet.
Foruden de teologistuderende er fem personer begyndt på en særlig 1-årig uddannelse.
– ole