26.000 skrev under mod ritual

Indre Missions formand, Christian Poulsen, betegner resultatet som meget tilfredsstillendeDet væltede ind med underskrifter på Indre Missions Hus i Fredericia, da fristen i sidste uge udløb for at deltage i den store landsdækkende underskriftindsamling „Nej til ritual“.

Indre Missions formand, Christian Poulsen, betegner de mange tusinde underskrifter som et meget tilfredsstillende resultat

De over 26.000 underskrivere har skrevet under på, at de ikke ønsker et kirkeligt vielses- eller velsignelsesritual for homoseksuelle par. Og underskriverne kommer ikke bare fra Indre Mission, men fra vidt forskellige hjørner af folkekirken.
– Vi havde en klar formodning om, at mange med tilknytning til Indre Mission ville støtte kampagnen, siger Indre Missions formand, Christian Poulsen fra Snejbjerg.
– Det formodning viste sig at være rigtig, men vi har også oplevet, at mennesker uden tilknytning til Indre Mission har villet tilkendegive deres modstand mod et ritual, siger han.
Indsamlingen har fundet sted i oktober og er ment som en modvægt på den debat, som har fyldt meget i efteråret. Ikke mindst fordi statsminister Anders Fogh Rasmussen og andre politikere klart har givet udtryk for, at de var positive overfor et særligt vielsesritual for homoseksuelle.
– Gennem vores kampagne har en del af dem, som ellers ikke blander sig i den offentlige debat og derfor ikke bliver hørt, fået en mulighed for at ytre sig kritisk om udviklingen, forklarer Christian Poulsen.

Glade for opbakning

Indre Mission har stået alene som afsender på kampagnen, men flere kirkelige organisation har tilkendegivet deres støtte. Blandt andre Luthersk Missionsforening, Evangelisk Luthersk Missionsforening, Indenlandsk Sømandsmission og Kristeligt Forbund for Studerende.
– Vi er naturligvis glade for opbakningen. Og jeg håber nu, at biskopperne, som i øjeblikket over vejer sagen, bedre forstår, at selv om mange ikke betragter et nyt ritual som noget problem – så er der altså også mange, som advarer mod at indføre et kirkeligt ritual, der ikke kan begrundes i bibelske udsagn, sådan som det jo ellers er tilfældet med kirkens ritualer.
Indre Mission har indrykket annoncer i en lang række aviser og blade, og udgiften er tidligere opgjort til cirka 100.000. kr.

En særlig situation

Det er første gang, Indre Mission forsøger sig med en underskriftindsamling, og Christian Poulsen forventer ikke, at det er et værktøj, man vil gøre mere brug af fremover.
– Vi kan igen komme i en situation, hvor vi alene eller sammen med andre vil gøre noget tilsvarende, men det forudsætter en særlig situation. Mange underskrifter er jo ikke i sig selv et udtryk for, at en holdning er sand, siger han.
– Men i øjeblikket befinder vi os i en situation, som kan blive meget afgørende for både folkekirken og Indre Mission.
På mandag den 15. november vil alle underskrifterne blive overrakt til landets biskopper, som har bebudet at komme med en fælles udtalelse om et eventuelt ritual inden nytår.