2500 med til målrettede dage

17 danske menigheder holder 40 målrettede dage med undervisning, selvstudie
og samtale mellem påske og pinseCirka 2500 danskere fra 17 menigheder ventes at deltage i en 40 dage lang åndelig vandring mellem påske og pinse.
Målet med vandringen er at fordybe sig i forholdet til Gud og finde svar på spørgsmålet: Hvorfor i alverden er jeg her?
Udgangspunktet er Rick Warrens succesbog, Det målrettede liv, som deltagerne hver af de 40 dage skal læse et afsnit i. Desuden byder perioden på gudstjenester, undervisning og gruppesamtaler.
– Rejsen tager afsæt i de bibelske beretninger om blandt andre Noa, der blev forandret efter 40 dage med regn. Moses, der blev forvandlet efter 40 dage på Sinai. Goliats udfordring til David i 40 dage. Jesus i ørkenen i 40 dage og disciplene, der var sammen med Jesus i 40 dage efter hans opstandelse, fortæller Erik Andersen, der er præst i Aabenraa Frikirke, en del af Missionsforbundet.
Lederen af den store kampagne, Jens Ibsen, er præst i Baptistkirken i Østervrå og Tårs, og han forventer, at kampagnen vil sætte sig dybe spor i dansk kirkeliv.
– Vi er i meget stor forventning til, hvad Gud vil gennem disse 40 dage. Det er fantastisk at kunne stå sammen på tværs af kirkeskel for at søge Gud og hans formål med vores liv, siger Jens Ibsen.
– Jeg tror, det kommer til at revolutionere menigheder og den enkelte kristne, som deltager. Forestil dig den indflydelse, det ville have på jeres lokalsamfund, hvis alle i menigheden var overgivet til at leve og handle efter Guds formål for deres liv.

Gode erfaringer

De danske initiativtagere har haft meget solide udenlandske erfaringer at bygge på. Over 20.000 menigheder i 19 lande har allerede deltaget. Og overalt vidnes der om fornyelse i troen og åndelig vækst.
– Jeg har set mere åndelig vækst i vores medlemmer og i vores menighed på 40 dage end i de forrige 13 år, siger én af de præster, der har tidligere har deltaget i kampagnen.
Det 17 menigheder, der deltager i den danske kampagne, kommer fortrinsvis fra Missionsforbundet, BaptistKirken og Pinsekirken.
Målrettede dage i Danmark begynder den 3. apil og slutter den 15. maj. Og initiativtagerne har allerede besluttet at gentage succesen næste år.