Hver 11. elev er muslim

Muslimske forældre oplever mere respekt på kristen friskole end i folkeskolen
KØBENHAVN – På Københavns Kristne Friskole på Nørrebro kommer cirka én ud af 11 elever fra muslimske hjem, skriver frikirke-bladet domino.Friskolen har til huse i Københavns Kristne KulturCenter, der ligger i et kvarter med mange indvandrere, men de muslimske forældre vælger ikke bare skolen på grund af beliggenheden. Først og fremmest vælger de skolen, fordi de oplever, at den kristne skole udviser mere respekt for deres tro, end folkeskolen gør.
Desuden ser en del af forældrene den kristne skole som en mulighed for at lære børnene at begå sig i Danmark, der jo betragtes som et kristent land.

Venner siger fra

I alt kommer 12 af skolens 135 elever fra muslimske hjem. Og det er primært de ressourcestærke indvandrere, der tør sende deres børn til skolen, siger skoleleder Finn Mester til domino.
Det er nemlig ikke om-kostningsfrit for de muslimske forældre, som ofte oplever, at venner siger fra, når de hører om skolevalget. På den kristne friskole er det nemlig ikke muligt at få børnene fritaget fra gudstjenester, andagter og kristendomsundervisning.
Og meget tyder på, at skolens kristne grundindstilling sætter sig spor hos eleverne. I hvert fald siger én af de muslimske forældre til domino:
– Jeg kan stadig få min søn med til fredagsbøn, selv om han insisterer på at bede til Jesus.
– ole